Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
14126-04-2022XXXVII/563/22Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dywity.Uchwały SejmikuObowiązujący
14226-04-2022XXXVII/562/22Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2022 rok.Uchwały SejmikuObowiązujący
14326-04-2022XXXVII/561/22Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2039.Uchwały SejmikuObowiązujący
14426-04-2022XXXVII/560/22Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2022 roku.Uchwały SejmikuObowiązujący
14526-04-2022XXXVII/559/22Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2022 roku.Uchwały SejmikuObowiązujący
14626-04-2022XXXVII/558/22Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć międzynarodowych w ramach Konkursu „WM DLA WM. WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2022 ROKU”.Uchwały SejmikuObowiązujący
14726-04-2022XXXVII/557/22Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru.Uchwały SejmikuObowiązujący
14826-04-2022XXXVII/556/22Uchwała w sprawie: określenia zakresu pomocy świadczonej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.Uchwały SejmikuZmieniony
14924-04-2018XXXVI/800/18Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2018 rok.Uchwały SejmikuNieobowiązujący
15024-04-2018XXXVI/799/18Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2018-2039.Uchwały SejmikuNieobowiązujący
15124-04-2018XXXVI/798/18Uchwała zmieniająca uchwałę Nr III/40/10 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach budżetowych Samorządu Województwa oraz określenie źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych.Uchwały SejmikuObowiązujący
15224-04-2018XXXVI/797/18Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lidzbark Warmiński.Uchwały SejmikuObowiązujący
15324-04-2018XXXVI/796/18Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Mrągowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na doposażenie w 2018 r. księgozbioru w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Mrągowie.Uchwały SejmikuObowiązujący
15424-04-2018XXXVI/795/18Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach Konkursu pn.: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2018 roku.Uchwały SejmikuObowiązujący
15524-04-2018XXXVI/794/18Uchwała w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na wykonywanie w 2018 r. zadań publicznych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkamiUchwały SejmikuObowiązujący
15624-04-2018XXXVI/793/18Uchwała w sprawie wezwania Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez Pana T. K. do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XXIV/465/08 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie „Podziału Województwa Warmińsko-Mazurskiego na obwody łowieckie”Uchwały SejmikuObowiązujący
15724-04-2018XXXVI/792/18Uchwała w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji w roku 2017 Programu pn. „Warmia i Mazury dla Dużej Rodziny”Uchwały SejmikuObowiązujący
15824-04-2018XXXVI/791/18Uchwała w sprawie rozpatrzenia informacji o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ElbląguUchwały SejmikuObowiązujący
15924-04-2018XXXVI/790/18Uchwała w sprawie rozpatrzenia informacji o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w OlsztynieUchwały SejmikuObowiązujący
16024-04-2018XXXVI/789/18Uchwała w sprawie rozpatrzenia Raportu z realizacji w latach 2015-2016 Programu Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2015-2018Uchwały SejmikuObowiązujący
Wyświetlone 141-160 z 14,844 rekordów.