Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
712007-04-24VII/135/07Zmiany w składzie osobowym Komisji Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
722007-04-24VII/115/07Rozpatrzenia złożonej przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informacji nt. „Realizacja strategii rozwoju turystyki w Województwie Warmińsko – Mazurskim w latach 2000 – 2006”Obowiązujący
732007-04-24VII/112/07Rozpatrzenie złożonego przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego sprawozdania z realizacji „Regionalnego Programu Rozwoju Rolnictwa na lata 2002-2006” w roku 2006Obowiązujący
742007-04-24VII/124/07Zmiana uchwały Nr V/67/07 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy, mieszkaniowego i wiejskiego, szczegółowych warunków ich przyznawania i wypłacania oraz sposobu obliczania i wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieliObowiązujący
752007-04-24VII/111/07Rozpatrzenie złożonego przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego sprawozdania z gospodarowania wojewódzkim zasobem nieruchomości za rok 2006Obowiązujący
762007-04-24VII/116/07Uchwalenie Programu Rozwoju Bazy Sportowej w Województwie Warmińsko-Mazurskim na rok 2007Obowiązujący
772007-04-24VII/121/07Udzielenie Miastu Olsztyn pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów organizacji wyjazdu grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie na Finał Światowy Konkursu Odyseja Umysłu 2007Obowiązujący
782007-05-29VIII/137/07Rozpatrzenie złożonego przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie raportu ze stanu sanitarno - higienicznego Województwa Warmińsko – MazurskiegoObowiązujący
792007-05-29VIII/138/07Rozpatrzenie Informacji o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie za 2006 rObowiązujący
802007-05-29VIII/144/07Zmiana Uchwały Nr XLVII/643/06 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pienięŜnych oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należnościObowiązujący
Strona 8 z 285