Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
12122-11-202258/672/22/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia Listy projektów do dofinansowania oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 12 Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla Działania 12.3 „Działania informacyjne i promocyjne”, złożonych w odpowiedzi na nabór Nr RPWM.12.03.00-IZ.00-28-001/22Uchwały ZarząduObowiązujący
12222-11-202258/680/22/VIUchwała zmieniająca uchwałę nr 12/92/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie powołania Forum TurystykiUchwały ZarząduObowiązujący
12322-11-202258/670/22/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia Listy projektów do dofinansowania oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 12 Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla Działania 12.1 „Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli”, złożonych w odpowiedzi na nabór Nr RPWM.12.01.00-IZ.00-28-001/22Uchwały ZarząduObowiązujący
12422-11-202258/679/22/VIUchwała w sprawie przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Elblągu, przy ul. Warszawskiej 132, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 227/6 w obrębie nr 32 m. ElblągUchwały ZarząduObowiązujący
12522-11-202258/673/22/VIUchwała w sprawie przyjęcia projektu programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i MazurUchwały ZarząduObowiązujący
12615-11-202257/651/22/VIUchwała w sprawie uchwalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2037Uchwały ZarząduObowiązujący
12715-11-202257/649/22/VIUchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2022 rokUchwały ZarząduObowiązujący
12815-11-202257/665/22/VIUchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Iwonie Paluch – Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlaneUchwały ZarząduObowiązujący
12915-11-202257/655/22/VIUchwała w sprawie uznania celowości i przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pod nazwą Gala Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych będącego przedmiotem oferty złożonej przez Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych w trybie artykułu 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieUchwały ZarząduObowiązujący
13015-11-202257/656/22/VIUchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 9/107/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie dofinansowania w 2022 roku, ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, kosztów działania zakładów aktywności zawodowejUchwały ZarząduObowiązujący
13115-11-202257/664/22/VIUchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Iwonie Paluch – Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do jednoosobowego działaniaUchwały ZarząduObowiązujący
13215-11-202257/666/22/VIUchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Iwonie Paluch – Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - do dysponowania gruntami stanowiącymi własność Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w zakresie niezbędnym do udzielania zgody osobom trzecim w sprawach związanych z wycinką drzew lub krzewówUchwały ZarząduObowiązujący
13315-11-202257/661/22/VIUchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Tadeuszowi Hennig – Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do jednoosobowego działania Uchwały ZarząduObowiązujący
13415-11-202257/652/22/VIUchwała w sprawie uchwalenia projektu budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2023 rokUchwały ZarząduObowiązujący
13515-11-202257/662/22/VIUchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Tadeuszowi Hennig– Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlaneUchwały ZarząduObowiązujący
13615-11-202257/653/22/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-002/22 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – Schemat A, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów opracowaną przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaUchwały ZarząduZmieniony
13715-11-202257/650/22/VIUchwała w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy w 2022 rokuUchwały ZarząduObowiązujący
13815-11-202257/663/22/VIUchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Tadeuszowi Hennig – Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - do dysponowania gruntami stanowiącymi własność Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w zakresie niezbędnym do udzielania zgody osobom trzecim w sprawach związanych z wycinką drzew lub krzewów Uchwały ZarząduObowiązujący
13908-11-202256/644/22/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
14008-11-202256/645/22/VIUchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Michałowi Opieczyńskiemu – Dyrektorowi Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Pani Marii Joannie Pietrukaniec – Zastępcy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego do jednoosobowego składania oświadczeń woli w sprawach związanych z przygotowaniem i realizacją projektu w ramach przedsięwzięcia „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”, inwestycja A3.1.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, Komponent A: Odporność i konkurencyjność gospodarki, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania OdpornościUchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 121-140 z 14,844 rekordów.