Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
12127-02-201811/217/18/VUchwała w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród pieniężnych i wyróżnień w 2018 roku.Uchwały ZarząduObowiązujący
12217-12-201363/835/13/IVPodanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 -2013”Uchwały ZarząduObowiązujący
12327-03-201720/236/17/VUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
12424-02-201713/117/17/VUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
12526-08-201940/582/19/VIUchwała w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu Pani Mariolettcie BorkowskiejUchwały ZarząduObowiązujący
12626-08-201940/583/19/VIUchwała w sprawie udzielenia Pani Mariolettcie Borkowskiej, dyrektor Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu, pełnomocnictwa do jednoosobowego działaniaUchwały ZarząduObowiązujący
12731-03-201619/320/16/VUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
12807-07-201535/385/15/VUchwała w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Karola Wojtyły w Elblągu oraz ustalenia wysokości składników jej wynagrodzenia.Uchwały ZarząduObowiązujący
12927-08-201839/848/18/VUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.04.03.01-IZ.00-28-001/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działania 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (Schemat B), poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaUchwały ZarząduObowiązujący
13011-12-201566/773/15/VUchwała w sprawie: dokonania zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
13125-05-201731/431/17/VUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
13213-02-20188/138/18/VUchwała w sprawie udzielenia upoważnienia przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pani Grażynie Kanownik – Kierownikowi Biura Projektów Środowisko Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, do podpisywania wszelkich pism i dokumentów z wyłączeniem aktów administracyjnych i zaświadczeń, w ramach toczących się postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących odzyskiwania środków Regionalnego Programu Operacyjnego WiM na lata 2014-2020 na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.).Uchwały ZarząduObowiązujący
13313-02-20188/143/18/VUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 37/516/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie konkursu nr RPWM.05.02.00-IP.02-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowaUchwały ZarząduObowiązujący
13426-08-201940/580/19/VIUchwała w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Żakowskiemu, dyrektorowi Warmińsko- Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, pełnomocnictwa do jednoosobowego działaniaUchwały ZarząduObowiązujący
13531-07-201236/531/12/IVPrzyjęcie zaktualizowanego Planu Działania na rok 2012 dla Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały ZarząduObowiązujący
13612-01-20094/17/09/IIIUkład wykonawczy budżetu Województwa Warmińsko- Mazurskiego na rok 2009Uchwały ZarząduObowiązujący
13713-02-20188/144/18/VUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowania.Uchwały ZarząduZmieniony
13821-03-201617/279/16/VUchwała w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego w 2016 roku.Uchwały ZarząduObowiązujący
13931-03-201619/321/16/VUchwała w sprawie: aktualizacji Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na 2016 rok.Uchwały ZarząduObowiązujący
14006-08-201835/758/18/VUchwała w sprawie uchylenia Uchwały nr 7/66/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 30 stycznia 2017 r. w dotyczącej udzielenia upoważnienia pracownikowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do określonych czynnościUchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 121-140 z 14,713 rekordów.