Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
10105-09-202244/513/22/VIUchwała zmieniająca uchwałę Nr 37/507/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieUchwały ZarząduObowiązujący
10205-09-202244/518/22/VIUchwała zmieniająca uchwałę Nr 61/867/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w OlsztynkuUchwały ZarząduObowiązujący
10305-09-202244/514/22/VIUchwała zmieniająca uchwałę Nr 59/1125/18/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Dyrektora Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w ElbląguUchwały ZarząduObowiązujący
10405-09-202244/508/22/VIUchwała w sprawie wykreślenia kandydata na eksperta z Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
10505-09-202244/515/22/VIUchwała zmieniająca uchwałę Nr 36/817/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Dyrektora Centrum Polsko - Francuskiego Cotes d’Armor Warmia i Mazury w OlsztynieUchwały ZarząduObowiązujący
10605-09-202244/521/22/VIUchwała zmieniająca uchwałę Nr 47/678/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 października 2019 roku w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w StębarkuUchwały ZarząduObowiązujący
10705-09-202244/516/22/VIUchwała zmieniająca uchwałę Nr 56/779/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w OlsztynieUchwały ZarząduObowiązujący
10805-09-202244/507/22/VIUchwała w sprawie opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa dla projektu „Strategii Rozwoju Gminy Banie Mazurskie na lata 2021-2030”Uchwały ZarząduObowiązujący
10905-09-202244/517/22/VIUchwała Zmieniająca uchwałę Nr 32/456/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Warmii i Mazur w OlsztynieUchwały ZarząduObowiązujący
11005-09-202244/511/22/VIUchwała zmieniająca uchwałę Nr 55/1043/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania Dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w OlsztynieUchwały ZarząduObowiązujący
11105-09-202244/519/22/VIUchwała zmieniająca uchwałę Nr 59/1127/18/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Mikołaja Kopernika we FromborkuUchwały ZarząduObowiązujący
11205-09-202244/520/22/VIUchwała zmieniająca uchwałę Nr 41/459/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieUchwały ZarząduObowiązujący
11331-08-202243/506/22/VIUchwała w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego za I półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2037 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2022 roku jednostek, dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskimUchwały ZarząduObowiązujący
11430-08-2022XLI/607/22Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/496/21 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowymUchwały SejmikuObowiązujący
11530-08-2022XLI/609/22Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2022 rokUchwały SejmikuObowiązujący
11630-08-2022XLI/608/22Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2037Uchwały SejmikuObowiązujący
11730-08-2022XLI/604/22Uchwała w sprawie uchwalenia „Warmińsko-Mazurskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026”Uchwały SejmikuObowiązujący
11830-08-2022XLI/605/22Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022 uchwalonego uchwałą nr XXIII/523/16 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2016 rUchwały SejmikuObowiązujący
11930-08-2022XLI/610/22Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin w ramach konkursu "Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur" w 2022 r.Uchwały SejmikuObowiązujący
12030-08-2022XLI/606/22Uchwała w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Gminy Miasto Elbląg, po obniżonej cenie za kwotę 1,00 zł, nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Junaków 3, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1031/6 w obrębie 22 m. Elbląg, o powierzchni 0,5535 haUchwały SejmikuObowiązujący
Wyświetlone 101-120 z 14,710 rekordów.