Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
8106-12-202261/704/22/VIUchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 20/236/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 kwietnia 2022 roku w sprawie dofinansowania w 2022 roku, ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, kosztów działania zakładów aktywności zawodowejUchwały ZarząduObowiązujący
8206-12-202261/701/22/VIUchwała w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie pn. „Promocja i informacja RPO WiM 2014-2020 w 2023 roku” w ramach 12 Osi Priorytetowej – Pomoc techniczna, Działanie 12.3 „Działania informacyjne i promocyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Nr w systemie SL2014: RPWM.12.03.00-28-0001/22-00)Uchwały ZarząduObowiązujący
8329-11-2022XLIV/644/22Uchwała w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego do składu rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej dla których Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest podmiotem tworzącymUchwały SejmikuObowiązujący
8429-11-2022XLIV/634/22Uchwała w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Iławskiego - WschódUchwały SejmikuObowiązujący
8529-11-2022XLIV/633/22Uchwała w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Iławskiego - część A i BUchwały SejmikuObowiązujący
8629-11-2022XLIV/632/22Uchwała w sprawie Parku Krajobrazowego Pojezierza IławskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
8729-11-2022XLIV/646/22Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/531/22 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2022Uchwały SejmikuObowiązujący
8829-11-2022XLIV/642/22Uchwała w sprawie nadania Szkole Policealnej w Ełku imienia Mikołaja KopernikaUchwały SejmikuObowiązujący
8929-11-2022XLIV/640/22Uchwała w sprawie w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego - KierwikUchwały SejmikuObowiązujący
9029-11-2022XLIV/641/22Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich drogi wojewódzkiej bez numeru (odcinek byłej drogi krajowej nr 51) na terenie gminy Dobre MiastoUchwały SejmikuObowiązujący
9129-11-2022XLIV/639/22Uchwała w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Ruciane-NidaUchwały SejmikuObowiązujący
9229-11-2022XLIV/649/22Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2022 rokUchwały SejmikuObowiązujący
9329-11-2022XLIV/647/22Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej społeczności regionalnej Obwodu Rówieńskiego (Ukraina)Uchwały SejmikuObowiązujący
9429-11-2022XLIV/651/22Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lidzbark WarmińskiUchwały SejmikuObowiązujący
9529-11-2022XLIV/638/22Uchwała w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Szeroki BórUchwały SejmikuObowiązujący
9629-11-2022XLIV/650/22Uchwała w sprawie udzielenia gminom z Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowejUchwały SejmikuObowiązujący
9729-11-2022XLIV/635/22Uchwała w sprawie Mazurskiego Parku KrajobrazowegoUchwały SejmikuObowiązujący
9829-11-2022XLIV/652/22Uchwała w sprawie przekazania petycji w interesie publicznym mieszkańców regionu i powiatu podhalańskiego w zakresie zmiany przepisów prawa według właściwościUchwały SejmikuObowiązujący
9929-11-2022XLIV/648/22Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2037 Uchwały SejmikuObowiązujący
10029-11-2022XLIV/636/22Uchwała w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Zachód Uchwały SejmikuObowiązujący
Wyświetlone 81-100 z 14,844 rekordów.