Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
8129-05-2013XXVII/548/13Nabycie w drodze darowizny akcji Spółki Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w OlsztynieUchwały SejmikuObowiązujący
8230-12-2015XIII/311/15Udzielenie Powiatowi Bartoszyckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszycach.Uchwały SejmikuObowiązujący
8330-12-2015XIII/331/15Odmowa uwzględnienia wezwania państwa I. i J. B. do usunięcia naruszenia prawa, dotyczącego Uchwały Nr VII/164/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
8424-06-2015VIII/191/15Przyjęcie złożonego przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego dokumentu pn. „Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla województwa warmińsko-mazurskiego”.Uchwały SejmikuObowiązujący
8525-06-2013XXVIII/560/13Udzielenie Miastu Lidzbark Warmiński pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2013 r. Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim.Uchwały SejmikuObowiązujący
8619-04-2011VI/121/11Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2011-2029Uchwały SejmikuObowiązujący
8724-06-2015VIII/199/15Udzielenie pomocy finansowej Gminie Orneta na dofinansowanie zadań własnych Gminy w zakresie zakupu sprzętu wielofunkcyjnego i wyposażenia niezbędnego dla funkcjonowania stanowiska pracy ds. miast Cittaslow w Urzędzie Miejskim w Ornecie.Uchwały SejmikuObowiązujący
8819-04-2011VI/113/11Nadanie Statutu Muzeum Budownictwa Ludowego – Parkowi Etnograficznemu w OlsztynkuUchwały SejmikuObowiązujący
8924-06-2015VIII/189/15Rozpatrzenie sprawozdania z działalności oddziałów onkologicznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko- Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie w 2014 r.Uchwały SejmikuObowiązujący
9030-12-2008XXV/488/08Wybór przedstawiciela Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego do Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert, na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa warmińsko – mazurskiego w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.Uchwały SejmikuObowiązujący
9119-04-2011VI/114/11Zmiana uchwały w sprawie nadania Statutu Teatrowi im. Aleksandra Sewruka w ElbląguUchwały SejmikuObowiązujący
9208-06-2010XL/784/10Zakres i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych innych jednostek sektora finansów publicznych za I półroczeUchwały SejmikuZmieniony
9326-08-2015IX/222/15Nadanie statutu Welskiemu Parkowi KrajobrazowemuUchwały SejmikuUchylony
9430-11-2010I/5/10Wybór Marszałka Województwa Warmińsko - MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
9527-05-2015VII/177/15Udzielenie Gminie Miastu Elbląg pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2015 r. działań w zakresie kultury realizowanych przez miejskie instytucje kultury.Uchwały SejmikuObowiązujący
9625-11-2015XII/289/15Zmiany w składach osobowych Komisji stałych Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego oraz Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Uchwały SejmikuObowiązujący
9727-05-2015VII/173/15Zmiana Uchwały Nr III/83/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia z dnia z 30 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Piskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2015 r. działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Piszu.Uchwały SejmikuObowiązujący
9824-06-2014XXXVIII/769/14Przyjęcie sprawozdania z realizacji w roku 2013 „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2013-2017”Uchwały SejmikuObowiązujący
9927-05-2015VII/167/15Rozpatrzenie Informacji pn. ”Realizacja programów ZDW, strategia rozwoju sieci dróg wojewódzkich oraz działania na rzecz nowoczesnego administrowania tą siecią„.Uchwały SejmikuObowiązujący
10024-09-2013XXX/589/13Wyrażenie zgody na zawarcie przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego umowy wieloletniej na lata 2013-2014, dotyczącej dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Remontu oraz dostosowania budynku internatu i terenu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kisielicach do potrzeb osób niepełnosprawnych”Uchwały SejmikuObowiązujący
Wyświetlone 81-100 z 14,844 rekordów.