Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
412015-05-27VII/176/15Udzielenie gminom Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowejObowiązujący
422015-12-30XIII/331/15Odmowa uwzględnienia wezwania państwa I. i J. B. do usunięcia naruszenia prawa, dotyczącego Uchwały Nr VII/164/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiegoObowiązujący
432015-06-24VIII/187/15Udzielenie absolutorium dla Zarządu Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
442015-12-30XIII/311/15Udzielenie Powiatowi Bartoszyckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszycach.Obowiązujący
452013-05-29XXVII/548/13Nabycie w drodze darowizny akcji Spółki Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w OlsztynieObowiązujący
462013-06-25XXVIII/560/13Udzielenie Miastu Lidzbark Warmiński pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2013 r. Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim.Obowiązujący
472011-04-19VI/113/11Nadanie Statutu Muzeum Budownictwa Ludowego – Parkowi Etnograficznemu w OlsztynkuObowiązujący
482015-08-26IX/222/15Nadanie statutu Welskiemu Parkowi KrajobrazowemuObowiązujący
492011-04-19VI/114/11Zmiana uchwały w sprawie nadania Statutu Teatrowi im. Aleksandra Sewruka w ElbląguObowiązujący
502015-06-24VIII/186/15Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego za 2014 rok.Obowiązujący
Strona 5 z 277