Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
412007-03-20VI/95/07Powołanie Komisji konkursowej oceniającej oferty w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkamiObowiązujący
422007-03-20VI/94/07Zatwierdzenie statutu Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie IławeckimNieobowiązujący
432007-03-20VI/97/07Zmiany w składzie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie przedstawiciela Wojewody Warmińsko - MazurskiegoObowiązujący
442007-03-20VI/98/07Zmiany w składzie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Ośrodku Rehabilitacyjno – Terapeutycznym dla Dzieci i MłodzieŜy w Elblągu przedstawiciela Wojewody Warmińsko - MazurskiegoObowiązujący
452007-03-20VI/84/07Uchwalenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2008-2011”Obowiązujący
462007-03-20VI/83/07Przyjęcie Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2007 rokObowiązujący
472007-03-20VI/100/07Zmiany w składzie Rady Społecznej przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie przedstawiciela Wojewody Warmińsko - MazurskiegoObowiązujący
482007-03-20VI/106/07Zmiany w składzie osobowym Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
492007-04-24VII/108/07Zmiany w składzie osobowym Sejmiku Województwa Warmińsko – MazurskiegoObowiązujący
502007-04-24VII/109/07Zmiany w składzie osobowym Sejmiku Województwa Warmińsko – MazurskiegoObowiązujący
Strona 5 z 277