Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
6127-05-2015VII/175/15Zmiana uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr IV/113/15 z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie przekazania środków z funduszy europejskich oraz udzielenia pomocy finansowej Partnerom Projektu na zakup nieruchomości oraz na wydatki związane z ich zakupem w związku z realizacją projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” PO RPW 2007-2013.Uchwały SejmikuObowiązujący
6222-03-2016XV/375/16Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Piskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. działań Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu wraz z oddziałem – Muzeum Michała Kajki w Ogródku.Uchwały SejmikuObowiązujący
6322-03-2016XV/374/16Uchwała w sprawie udzielenia Gminie Orzysz pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. działań w zakresie kultury realizowanych przez Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu.Uchwały SejmikuObowiązujący
6422-03-2016XV/373/16Uchwała w sprawie udzielenia Miastu Lidzbark Warmiński pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. działań w zakresie kultury realizowanych przez Lidzbarski Dom Kultury.Uchwały SejmikuObowiązujący
6522-03-2016XV/372/16Uchwała w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński związanych z organizacją polsko-niemieckiej wymiany młodzieży, z przeznaczeniem na dofinansowanie części kosztów organizacyjnych wyjazdu młodzieży z Gimnazjum nr 2 w Lidzbarku Warmińskim do Albert-Trautmann-Schule Oberschule w Werlte w dn. 07-12.05.2016 r.Uchwały SejmikuObowiązujący
6622-03-2016XV/371/16Uchwała w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Ostróda pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych Gminy Miejskiej Ostróda związanych z międzynarodową wymianą dzieci i młodzieży, z przeznaczeniem na dofinansowanie części kosztów organizacyjnych wypoczynku letniego dzieci z terenu Gminy Miejskiej Ostróda w Osterode am Harz w roku 2016.Uchwały SejmikuObowiązujący
6722-03-2016XV/368/16Uchwała w sprawie nieodpłatnego przekazania Partnerom projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” PO RPW 2007-2013 środków trwałych w budowie.Uchwały SejmikuObowiązujący
6822-03-2016XV/365/16Uchwała w sprawie przyjęcia dokumentu „Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim w 2015 roku. Monitoring realizacji Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za 2015 rok.”Uchwały SejmikuObowiązujący
6922-03-2016XV/378/16Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na rzecz Gminy Miejskiej Mrągowo.Uchwały SejmikuObowiązujący
7022-03-2016XV/379/16Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2039.Uchwały SejmikuObowiązujący
7122-03-2016XV/381/16Uchwała w sprawie zmian w składach osobowych rad społecznych.Uchwały SejmikuObowiązujący
7231-08-2011IX/163/11Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki LiwyUchwały SejmikuObowiązujący
7324-06-2015VIII/196/15Zmiana uchwały Nr VII/172/15 Sejmiku Województwa Warmińsko–Mazurskiego z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach konkursu pn.: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2015 roku oraz zatwierdzenia wzoru umowy o dofinansowanieUchwały SejmikuObowiązujący
7425-06-2013XXVIII/560/13Udzielenie Miastu Lidzbark Warmiński pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2013 r. Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim.Uchwały SejmikuObowiązujący
7524-06-2015VIII/201/15Przekazanie środków z funduszy europejskich oraz udzielenia pomocy finansowej Partnerom Projektu na realizację zadań inwestycyjnych w ramach realizacji projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” PO RPW 2007-2013.Uchwały SejmikuObowiązujący
7626-11-2019XII/194/19Uchwała w sprawie powołania składu rady społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w OlsztynieUchwały SejmikuObowiązujący
7726-08-2015IX/222/15Nadanie statutu Welskiemu Parkowi KrajobrazowemuUchwały SejmikuUchylony
7830-11-2010I/5/10Wybór Marszałka Województwa Warmińsko - MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
7927-05-2015VII/181/15Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2015-2039.Uchwały SejmikuObowiązujący
8030-09-2015X/236/15Przyjęcie dokumentu „Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie Warmińsko- Mazurskim w pierwszym półroczu 2015 roku.”Uchwały SejmikuObowiązujący
Wyświetlone 61-80 z 14,844 rekordów.