Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
6129-03-2011V/95/11Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2011-2029Uchwały SejmikuObowiązujący
6227-05-2008XVIII/390/08Zmiany w uchwale Nr XIII/259/07 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum Budownictwa Ludowego Parku Etnograficznego w Olsztynku.Uchwały SejmikuObowiązujący
6303-08-201037/723/10/IIIZmiany w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013Uchwały ZarząduObowiązujący
6419-08-201542/463/15/VZmiany w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w części obejmującej Działanie 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 32/332/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 czerwca 2015 r.Uchwały ZarząduObowiązujący
6506-11-201559/631/15/VZmiany w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 34/358/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 czerwca 2015 r.Uchwały ZarząduObowiązujący
6626-08-2015IX/216/15Zmiany w statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w OlsztynieUchwały SejmikuObowiązujący
6724-06-2015VIII/194/15Zmiany w statucie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie IławeckimUchwały SejmikuObowiązujący
6825-02-2014XXXIV/665/14Zmiany w Statucie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie oraz przyjęcie jednolitego tekstu StatutuUchwały SejmikuObowiązujący
6928-12-2011XIII/241/11Zmiany w Statucie Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w OlsztynieUchwały SejmikuZmieniony
7026-02-2013XXIV/477/13Zmiany w Statucie Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w OlsztynieUchwały SejmikuObowiązujący
7116-02-2010XXXVII/718/10Zmiany w Statucie Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w OlsztynieUchwały SejmikuObowiązujący
7226-02-2013XXIV/478/13Zmiany w Statucie Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w ElbląguUchwały SejmikuObowiązujący
7316-02-2010XXXVII/719/10Zmiany w Statucie Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w ElbląguUchwały SejmikuZmieniony
7425-09-2007XI/212/07Zmiany w składzie Rady Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w OlsztynieUchwały SejmikuObowiązujący
7529-09-2009XXXIII/648/09Zmiany w składzie Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Górowie Iławeckim przedstawiciela Wojewody Warmińsko - MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
7620-03-2007VI/100/07Zmiany w składzie Rady Społecznej przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie przedstawiciela Wojewody Warmińsko - MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
7720-03-2007VI/97/07Zmiany w składzie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie przedstawiciela Wojewody Warmińsko - MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
7820-03-2007VI/99/07Zmiany w składzie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Fromborku przedstawiciela Wojewody Warmińsko - MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
7920-03-2007VI/98/07Zmiany w składzie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Ośrodku Rehabilitacyjno – Terapeutycznym dla Dzieci i MłodzieŜy w Elblągu przedstawiciela Wojewody Warmińsko - MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
8026-08-201342/558/13/IVZmiany w składzie Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w OlsztynieUchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 61-80 z 14,844 rekordów.