Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
312009-03-31XXVIII/534/09Nadanie Statutu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w OlsztynieNieobowiązujący
322011-08-31IX/158/11Zasady i tryb przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe, nagród trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym oraz w sprawie warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowejNieobowiązujący
332009-03-31XXVIII/531/09Zmiana Uchwały Nr XXXIX/540/05 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Zasad współpracy Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi zmienionej Uchwałą Nr XII/234/07 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 października 2007 r.Nieobowiązujący
342007-02-06V/61/07Przyjęcie Planu Pracy Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2007Nieobowiązujący
352008-02-12XV/321/08\\Wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu – obowiązujących przy sporządzaniu tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w Żuławskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu.Nieobowiązujący
362016-03-22XV/377/16Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Lubawa na dofinansowanie w zakresie promocji Miasta Lubawy podczas Festiwalu Miast Cittaslow.Obowiązujący
372016-03-22XV/376/16Uchwała w sprawie udzielenia Gminie Miastu Ełk pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. działań w zakresie kultury realizowanych przez Ełckie Centrum Kultury.Obowiązujący
382015-06-24VIII/201/15Przekazanie środków z funduszy europejskich oraz udzielenia pomocy finansowej Partnerom Projektu na realizację zadań inwestycyjnych w ramach realizacji projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” PO RPW 2007-2013.Obowiązujący
392016-03-22XV/369/16Uchwała w sprawie likwidacji Technikum Gastronomicznego z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim wchodzącego w skład Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim.Obowiązujący
402016-03-22XV/367/16Uchwała w sprawie rozpatrzenia złożonego przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego sprawozdania z gospodarowania mieniem Województwa Warmińsko-Mazurskiego za rok 2015.Obowiązujący
Strona 4 z 283