Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
312016-03-22XV/367/16Uchwała w sprawie rozpatrzenia złożonego przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego sprawozdania z gospodarowania mieniem Województwa Warmińsko-Mazurskiego za rok 2015.Obowiązujący
322015-06-24VIII/200/15Powierzenie Powiatowi Elbląskiemu wykonanie zadań własnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie promocji turystyki w części dotyczącej organizacji imprezy pod nazwą „Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Turystyki” w 2015 roku.Obowiązujący
332015-06-24VIII/196/15Zmiana uchwały Nr VII/172/15 Sejmiku Województwa Warmińsko–Mazurskiego z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach konkursu pn.: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2015 roku oraz zatwierdzenia wzoru umowy o dofinansowanieObowiązujący
342015-05-27VII/183/15Zmiany w składzie osobowym Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.Obowiązujący
352015-05-27VII/175/15Zmiana uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr IV/113/15 z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie przekazania środków z funduszy europejskich oraz udzielenia pomocy finansowej Partnerom Projektu na zakup nieruchomości oraz na wydatki związane z ich zakupem w związku z realizacją projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” PO RPW 2007-2013.Obowiązujący
362015-05-27VII/179/15Powołanie rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej dla których Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest podmiotem tworzącym.Obowiązujący
372015-05-27VII/185/15Wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 4 maja 2015 r., znak: DIiO-420/145/2015/oł, utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 29 stycznia 2015 r., znak: WIOŚ-I.KP.7062.2.1.2015.msz.Obowiązujący
382015-05-27VII/180/15Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.Obowiązujący
392015-05-27VII/174/15Udzielenie Powiatowi Giżyckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2015 r. inwestycji pod nazwą: „Przebudowa stołówki Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli na Bibliotekę Pedagogiczną”.Obowiązujący
402015-05-27VII/170/15Wyrażenie zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na rzecz Gminy Wydminy.Obowiązujący
Strona 4 z 270