Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
4124-06-2014XXXVIII/775/14Likwidacja Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Karola Wojtyły w Elblągu Filia w OstródzieUchwały SejmikuObowiązujący
4224-06-2014XXXVIII/774/14Likwidacja Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Karola Wojtyły w Elblągu Filia w BraniewieUchwały SejmikuObowiązujący
4324-06-2014XXXVIII/773/14Określenie szczegółowych warunków, zakresu oraz trybu postępowania przy udzielaniu pomocy stypendialnej dzieciom i młodzieży, w ramach projektu systemowego Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pt. „Program stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur – VI edycja” w roku szkolnym 2014/2015Uchwały SejmikuObowiązujący
4424-06-2014XXXVIII/772/14Nadanie Statutu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w OlsztynieUchwały SejmikuObowiązujący
4524-06-2014XXXVIII/771/14Przyjęcie Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
4624-06-2014XXXVIII/770/14Przyjęcie złożonego przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego dokumentu pn. „Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla województwa warmińsko-mazurskiego”Uchwały SejmikuObowiązujący
4724-06-2014XXXVIII/769/14Przyjęcie sprawozdania z realizacji w roku 2013 „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2013-2017”Uchwały SejmikuObowiązujący
4824-06-2014XXXVIII/768/14Przyjęcie Raportu z monitoringu wdrażania w 2013 roku „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2012-2015”Uchwały SejmikuObowiązujący
4924-06-2014XXXVIII/767/14Rozpatrzenie Informacji o realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w 2013 rokuUchwały SejmikuObowiązujący
5024-06-2014XXXVIII/766/14Udzielenie absolutorium dla Zarządu Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
5124-06-2014XXXVIII/765/14Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego za 2013 rokUchwały SejmikuObowiązujący
5223-03-2010XXXVIII/754/10Wskazanie przedstawiciela Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego do Komisji Konkursowej powołanej do zaopiniowania w otwartym konkursie wniosków o zlecenie przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowymUchwały SejmikuObowiązujący
5323-03-2010XXXVIII/753/10Przekazanie przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego danych statystycznych w formie sprawozdania o ochronie przyrody i krajobrazu za rok 2009 (formularz OS-7)Uchwały SejmikuObowiązujący
5423-03-2010XXXVIII/752/10Ustalenie ogólnej powierzchni upraw maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w województwie warmińsko-mazurskim w 2010 r.Uchwały SejmikuObowiązujący
5523-03-2010XXXVIII/751/10Zmiana uchwały Nr XXXVI/693/09 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie udziału Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Programie "Moje boisko Orlik 2012" oraz udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego biorącym udział w 2010 r. w tym ProgramieUchwały SejmikuObowiązujący
5623-03-2010XXXVIII/750/10Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikat w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości będącej własnością Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
5723-03-2010XXXVIII/749/10Zaciągnięcie zobowiązania na leasing finansowy 3 szt. dwuczłonowych autobusów szynowych z napędem spalinowym w latach 2010-2015Uchwały SejmikuObowiązujący
5823-03-2010XXXVIII/748/10Udzielenie pomocy finansowej Gminie Miejskiej Lidzbark WarmińskiUchwały SejmikuObowiązujący
5923-03-2010XXXVIII/747/10Udzielenie Powiatowi Piskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2010 roku działań Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w PraniuUchwały SejmikuObowiązujący
6023-03-2010XXXVIII/746/10Udzielenie Gminie Olecko pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2010 roku Międzynarodowego Spotkania Kultur w OleckuUchwały SejmikuObowiązujący
Wyświetlone 41-60 z 14,844 rekordów.