Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
2119-10-201555/593/15/VUchwała w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej w formie zasiłku pieniężnego dla nauczycieli oraz nauczycieli, którzy przeszli na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Uchwały ZarząduObowiązujący
2231-03-201619/326/16/VUchwała w sprawie udzielenia Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w czasie nieobecności Dyrektora ZDW oraz reprezentowania Województwa Warmińsko- Mazurskiego w postępowaniach związanych z realizacją projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 Olsztyn – Butryny – Zgniłocha na odcinku granica miasta Olsztyn – DP 1374N ze zmianą przebiegu w m. Olsztyn” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa.Uchwały ZarząduObowiązujący
2329-03-201618/317/16/VUchwała w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, na wykonanie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku A- garaże na potrzeby zespołów wyjazdowych pogotowia ratunkowego oraz budynku B – zaplecza technicznego WSPR na potrzeby administracji Wojewódzkiej Stacji Pogotowia zlokalizowanych, na nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Pstrowskiego 28B w Olsztynie będącej w nieodpłatnym użytkowaniu przez WSPRUchwały ZarząduObowiązujący
2429-03-201618/318/16/VUchwała w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas określony Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu lokalu użytkowego o powierzchni 497 m², znajdującego się w budyn-ku położonym w Elblągu przy ul. Browarnej 79, 79A, 80, 81Uchwały ZarząduObowiązujący
2521-03-201617/261/16/VUchwała w sprawie zmiany numeracji dróg gminnych na terenie województwa Warmińsko - MazurskiegoUchwały ZarząduObowiązujący
2607-07-201535/384/15/VUchwała w sprawie udzielenia dyrektorowi Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie pełnomocnictwa do jednoosobowego działania.Uchwały ZarząduObowiązujący
2709-02-20168/86/16/VUchwała w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 1 do Arkusza Organizacji Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Profesora Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie na rok szkolny 2015/2016.Uchwały ZarząduObowiązujący
2806-08-201835/760/18/VUchwała w sprawie uchylenia Uchwały nr 29/386/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 15 maja 2017 r. w dotyczącej udzielenia upoważnienia pracownikowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do określonych czynnościUchwały ZarząduObowiązujący
2922-11-201160/757/11/IVOgłoszenie czwartego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie Działania 125 Schemat II „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwiazanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i lesnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”Uchwały ZarząduObowiązujący
3014-06-201132/438/11/IVZatwierdzenie listy operacji zakwalifikowanej do finansowania w ramach działania 125 Schemat II „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwiazanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i lesnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Uchwały ZarząduObowiązujący
3107-07-201535/385/15/VUchwała w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Karola Wojtyły w Elblągu oraz ustalenia wysokości składników jej wynagrodzenia.Uchwały ZarząduObowiązujący
3207-07-201535/386/15/VUchwała w sprawie udzielenia dyrektorowi Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Karola Wojtyły w Elblągu pełnomocnictwa do jednoosobowego działania.Uchwały ZarząduObowiązujący
3322-02-201611/143/16/VZmiana w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 59/622/15/V Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 6 listopada 2015 r.Uchwały ZarząduUnieważniony
3431-03-201619/321/16/VUchwała w sprawie: aktualizacji Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na 2016 rok.Uchwały ZarząduObowiązujący
3524-11-201562/704/15/VPrzyjęcie Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na 2016 rok.Uchwały ZarząduZmieniony
3621-03-201617/282/16/VUchwała w sprawie udzielenia zgody Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na nieodpłatne przekazanie do użytkowania Gminie Rybno gruntu obejmującego fragment dz. nr 513 obręb 15 Rybno, gm. RybnoUchwały ZarząduObowiązujący
3729-03-201618/315/16/VUchwała w sprawie: przyznania dotacji celowych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2016 rok samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, dla których Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego jest podmiotem tworzącymUchwały ZarząduObowiązujący
3807-07-201535/383/15/VUchwała w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie oraz ustalenia wysokości składników jej wynagrodzenia.Uchwały ZarząduObowiązujący
3915-03-201616/255/16/VUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów w ramach Działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz Działania 10.6 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz zatwierdzenia Regulaminu Komisji Oceny Projektów w ramach Działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz Działania 10.6 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami.Uchwały ZarząduObowiązujący
4024-07-201336/494/13/IVPodanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.Uchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 21-40 z 14,844 rekordów.