Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
112019-08-27IX/164/19Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rokObowiązujący
122019-08-27IX/165/19Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w sprawie wprowadzenia w życie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Polityki Zarządzania Konfliktem InteresówObowiązujący
132019-08-27IX/158/19Uchwała w sprawie wyznaczenia przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w OlsztynieObowiązujący
142019-08-27IX/159/19Uchwała w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w OlsztynieObowiązujący
152019-08-27IX/162/19Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach konkursu „Łączy Nas Turystyka w 2019 roku”Obowiązujący
162019-08-27IX/163/19Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2039 Obowiązujący
172019-08-27IX/161/19Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2019 r.”Obowiązujący
182019-08-2640/581/19/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w ElbląguObowiązujący
192019-08-2640/587/19/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w OlsztynieObowiązujący
202019-08-2640/575/19/VIUchwała w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 12/157/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 12 marca 2019 r.Obowiązujący
Strona 2 z 1227