Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
30105-02-20087/37/08/IIIPrzyjęcie projektu Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Warmińsko - MazurskiegoUchwały ZarząduObowiązujący
30205-02-20087/47/08/IIIUdzielenie Pani Marioli Jaworskiej pełniącej obowiązki dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Szczytnie pełnomocnictwa do jednoosobowego działaniaUchwały ZarząduObowiązujący
30305-02-20087/48/08/IIIUmorzenie wierzytelności przysługującej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu od Firmy "Radian" Import-Eksport w OlsztynieUchwały ZarząduObowiązujący
30411-02-20088/50/08/IIIPrzyjęcie oceny wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiejUchwały ZarząduObowiązujący
30511-02-20088/51/08/IIIRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2008 roku zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa z zakresu turystyki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Uchwały ZarząduObowiązujący
30611-02-20088/53/08/IIIZaciągnięcie krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz wskazania członków Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego do zaciągnięcia kredytu w imieniu Województwa Warmińsko – Mazurskiego.Uchwały ZarząduObowiązujący
30712-02-2008XV/320/08Udzielenie Miastu Ełk pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności prowadzonej przez Ełckie Centrum Kultury: w Mazurskim Zespole Pieśni i Tańca Ełk oraz w Ełckim Teatrze Tańca.Uchwały SejmikuObowiązujący
30812-02-2008XV/321/08\\Wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu – obowiązujących przy sporządzaniu tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w Żuławskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu.Uchwały SejmikuNieobowiązujący
30912-02-2008XV/318/08Zmiany w budżecie Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2008.Uchwały SejmikuObowiązujący
31012-02-2008XV/331/08Wybór delegata do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.Uchwały SejmikuObowiązujący
31112-02-2008XV/322/08Wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.Uchwały SejmikuObowiązujący
31212-02-2008XV/317/08Poręczenie Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi Dziecięcemu w Olsztynie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.Uchwały SejmikuObowiązujący
31312-02-2008XV/332/08 Zmiana w składzie Rady Społecznej przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie.Uchwały SejmikuObowiązujący
31412-02-2008XV/333/08Zmiana w składzie osobowym Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Uchwały SejmikuObowiązujący
31512-02-2008XV/314/08Zmiana w składzie osobowym Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego.Uchwały SejmikuObowiązujący
31612-02-2008XV/316/08Rozpatrzenie informacji nt. bezpieczeństwa publicznego w Województwie Warmińsko – Mazurskim w 2007 r.Uchwały SejmikuObowiązujący
31712-02-2008XV/315/08Przyjęcie Planu Pracy Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2008Uchwały SejmikuObowiązujący
31812-02-2008XV/323/08Przystąpienie Województwa Warmińsko-Mazurskiego do międzynarodowej sieci ENCORE – Konferencji Regionów Europy ds. Środowiska.Uchwały SejmikuObowiązujący
31912-02-2008XV/327/08Zatwierdzenie zmian w statucie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce.Uchwały SejmikuObowiązujący
32012-02-2008XV/324/08Rozwiązanie Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Szczytnie.Uchwały SejmikuObowiązujący
Wyświetlone 301-320 z 14,864 rekordów.