Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1512009-04-1425/297/09/IIIDokonanie oceny wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiejObowiązujący
1522009-05-1231/336/09/IIIDokonanie oceny wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiejObowiązujący
1532009-03-3122/249/09/IIIDokonanie oceny wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiejObowiązujący
1542012-11-2059/780/12/IVDokonanie realokacji środków z Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia na Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007- 2013Obowiązujący
1552011-11-0758/724/11/IVDokonanie zmian w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013Obowiązujący
1562009-09-0857/671/09/IIIDokonanie zmian w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013Obowiązujący
1572011-05-0927/329/11/IVDokonanie zmian w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013Obowiązujący
1582010-10-0848/959/10/IIIDokonanie zmian w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013Obowiązujący
1592010-01-193/35/10/IIIDokonanie zmian w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013Obowiązujący
1602010-01-061/7/10/IIIDokonanie zmian w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013Obowiązujący
Strona 16 z 1305