Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
28129-01-20085/23/08/IIIUdzielenie pełnomocnictwa Bożenie Wrzeszcz – Zwadzie, Dyrektorowi Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie do wykonywania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne w trybie „z wolnej ręki” (art. 66 ustawy Pzp) na usługi uprzywilejowane określone w art. 5 ust. 1 ustawy Pzp w imieniu Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego.Uchwały ZarząduObowiązujący
28229-01-20085/27/08/IIIPrzyjęcie Ramowego Planu Realizacji Działania 2.4 na rok 2008 w ramach Priorytetu II Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006Uchwały ZarząduObowiązujący
28329-01-20085/21/08/IIIUchwalenie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.Uchwały ZarząduZmieniony
28429-01-20085/22/08/IIINieodpłatne zbycie środków trwałych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w OlsztynieUchwały ZarząduObowiązujący
28529-01-20085/24/08/IIIPrzyjęcie do realizacji badań ewaluacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2008 w województwie warmińsko-mazurskimUchwały ZarząduObowiązujący
28629-01-20085/31/08/IIIPowołanie Zespołu Opiniującego do prowadzenia prac nad wdrażaniem i opiniowaniem priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013Uchwały ZarząduZmieniony
28729-01-20085/29/08/IIIPrzyjęcie Ramowego Planu Realizacji Działania 2.6 na rok 2008 w ramach Priorytetu II Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006Uchwały ZarząduObowiązujący
28829-01-20085/32/08/III Wyrażenia zgody na zbycie rzeczy ruchomej stanowiącej składnik majątku trwałego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu.Uchwały ZarząduObowiązujący
28931-01-20086/35/08/IIIDokonanie zmiany propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013Uchwały ZarząduObowiązujący
29031-01-20086/36/08/IIIPrzyjęcie projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie „Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach”.Uchwały ZarząduZmieniony
29105-02-20087/37/08/IIIPrzyjęcie projektu Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Warmińsko - MazurskiegoUchwały ZarząduObowiązujący
29205-02-20087/39/08/IIIPrzyjęcie Regulaminu wyłaniania ekspertów regionalnych do przeprowadzania oceny merytorycznej projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.Uchwały ZarząduZmieniony
29305-02-20087/47/08/IIIUdzielenie Pani Marioli Jaworskiej pełniącej obowiązki dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Szczytnie pełnomocnictwa do jednoosobowego działaniaUchwały ZarząduObowiązujący
29405-02-20087/42/08/IIIUdzielenie pełnomocnictwa do wykonywania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne w trybie z „wolnej ręki” na usługi uprzywilejowane, których przedmiotem jest przeprowadzanie szkoleń lub kompleksowa organizacja szkoleńUchwały ZarząduObowiązujący
29505-02-20087/43/08/IIIUdzielenie pełnomocnictwa Hannie Uzar, Dyrektorowi Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do wykonywania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielanie zamówień publicznych w trybie „z wolnej ręki” (art. 66 ustawy Pzp) na usługi uprzywilejowane określone w art. 5 ust.1 pkt 3 i pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w imieniu Zarządu Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały ZarząduObowiązujący
29605-02-20087/41/08/IIIRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie pomocy społecznej dotyczących projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.Uchwały ZarząduObowiązujący
29705-02-20087/46/08/IIIPowierzenie pełnienia obowiązków dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Szczytnie oraz określenia składników wynagrodzenia osobie pełniącej obowiązki dyrektora.Uchwały ZarząduObowiązujący
29805-02-20087/49/08/IIIPrzyjęcie oceny wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiejUchwały ZarząduObowiązujący
29905-02-20087/38/08/IIIPrzyjęcie rocznego harmonogramu ogłaszania konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.Uchwały ZarząduZmieniony
30005-02-20087/44/08/III Odwołanie dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie.Uchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 281-300 z 14,844 rekordów.