Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1412008-02-1910/62/08/IIIAktualizacja składu osobowego Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
1422008-02-1910/63/08/IIIPrzyjęcie zaktualizowanych zmian do Podręcznika Procedur Wdrażania ZPORR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (wersja VIII)Obowiązujący
1432008-02-1910/64/08/IIIUdzielenie pełnomocnictwa do wykonywania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne w trybie „z wolnej ręki” na usługi uprzywilejowane, których przedmiotem jest przeprowadzenie szkoleń lub kompleksowa organizacja szkoleńObowiązujący
1442008-02-1910/65/08/IIIRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2008 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Obowiązujący
1452008-02-1910/66/08/IIIPrzyjęcie oceny wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiejObowiązujący
1462008-02-1910/67/08/IIIPrzyjęcie oceny wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiejObowiązujący
1472008-02-1910/68/08/IIIRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich w 2008 roku .Obowiązujący
1482008-02-1910/69/08/IIIZmiana uchwały Nr 5/40/07/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie określenia zasad zakupu i przyjmowania darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez zakłady opieki zdrowotnej, dla których Samorząd Województwa jest podmiotem, który utworzył zakład.Obowiązujący
1492008-02-1910/70/08/IIIRozstrzygnięcie konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego w 2008 r. w zakresie promocji i ochrony zdrowiaObowiązujący
1502008-02-1910/71/08/IIIUstalenie miesięcznego wynagrodzenia dyrektora Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu.Obowiązujący
Strona 15 z 1259