Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1412008-02-1910/57/08/IIIRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Województwa Warmińsko–Mazurskiego na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa warmińsko-mazurskiego dotyczących projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wsparcia rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego.Obowiązujący
1422008-02-1910/58/08/IIIRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2008 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Obowiązujący
1432008-02-1910/59/08/IIIZmiana uchwały nr 48/268/06/II Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 września 2006 r. w sprawie powołania Kapituły rozpatrującej i opiniującej wnioski o stypendia artystyczne Marszałka WojewództwaObowiązujący
1442008-02-1910/60/08/IIIWyrażenie zgody na nieodpłatne przekazanie majątku ruchomego w postaci nakładów inwestycyjnych w obcych środkach trwałychObowiązujący
1452008-02-1910/61/08/IIIZmiana Uchwały Nr 56/333/07/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 października 2007 r. zatwierdzającej roczny plan kontroli systemowej na rok 2008 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Instytucji Pośredniczącej (WFOŚiGW) i Instytucji Pośredniczącej II stopnia (podmiot z przetargu).Obowiązujący
1462008-02-1910/62/08/IIIAktualizacja składu osobowego Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
1472008-02-1910/63/08/IIIPrzyjęcie zaktualizowanych zmian do Podręcznika Procedur Wdrażania ZPORR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (wersja VIII)Obowiązujący
1482008-02-1910/64/08/IIIUdzielenie pełnomocnictwa do wykonywania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne w trybie „z wolnej ręki” na usługi uprzywilejowane, których przedmiotem jest przeprowadzenie szkoleń lub kompleksowa organizacja szkoleńObowiązujący
1492008-02-1910/65/08/IIIRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2008 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Obowiązujący
1502008-02-1910/66/08/IIIPrzyjęcie oceny wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiejObowiązujący
Strona 15 z 1305