Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1412020-05-26XVI/290/20Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/771/10 Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną przysługującą nauczycielom oraz nauczycielom, którzy przeszli na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego.Obowiązujący
1422020-05-26XVI/286/20Uchwała w sprawie zaliczenia do kategorii drogi wojewódzkiej Placu Ofiar Katastrofy Smoleńskiej i al. Roberta Schumana (od Placu Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ul. Sielskiej) w Olsztynie.Obowiązujący
1432020-05-26XVI/285/20Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej siedmiu gminom w województwie warmińsko-mazurskim w formie dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin związanych z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki w 2020 roku.Obowiązujący
1442020-05-26XVI/279/20Uchwała w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.Obowiązujący
1452020-05-26XVI/293/20Uchwała w sprawie udzielenia gminie Tolkmicko, Świętajno, Dubeninki, Działdowo, Szczytno i Węgorzewo pomocy finansowej w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.Obowiązujący
1462020-05-26XVI/284/20Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubomino.Obowiązujący
1472020-05-26XVI/292/20Uchwała w sprawie udzielenia gminom z Województwa Warmińsko–Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.Obowiązujący
1482020-05-26XVI/275/20Uchwała w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji w roku 2019 Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2021.Obowiązujący
1492020-05-26XVI/277/20Uchwała w sprawie rozpatrzenia informacji o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w 2019 roku.Obowiązujący
1502020-05-26XVI/280/20Uchwała w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy warmińsko-mazurskiej.Obowiązujący
Strona 15 z 1305