Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
24122-02-2011IV/59/11Udzielenie gminom Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowejUchwały SejmikuZmieniony
24228-12-2010III/36/10Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli za okres grudzień 2009 r. - listopad 2010 rUchwały SejmikuObowiązujący
24331-08-2011IX/154/11Przyjęcie informacji pt.: „Informacja o transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym w Województwie WarmińskoMazurskim”Uchwały SejmikuObowiązujący
24430-12-2015XIII/314/15Udzielenie Powiatowi Giżyckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Giżycku.Uchwały SejmikuObowiązujący
24531-03-2009XXVIII/529/09Zmiana uchwały nr XXV/480/08 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie udziału Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Programie „Moje boisko Orlik 2012” oraz udzielenia w 2009 r. pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego biorącym udział w tym ProgramieUchwały SejmikuObowiązujący
24625-02-2014XXXIV/685/14Zmiana uchwały nr XXVII/542/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. dotyczącej przyjęcia planu aglomeracji MikołajkiUchwały SejmikuObowiązujący
24727-05-2015VII/175/15Zmiana uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr IV/113/15 z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie przekazania środków z funduszy europejskich oraz udzielenia pomocy finansowej Partnerom Projektu na zakup nieruchomości oraz na wydatki związane z ich zakupem w związku z realizacją projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” PO RPW 2007-2013.Uchwały SejmikuObowiązujący
24830-04-2014XXXVI/742/14Udzielenie Gminie Olsztyn pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów wyjazdu młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Olsztynie do szkoły Mönchberg Volksschule w Würzburgu (Bawaria, Niemcy) w dn. 25-31.05.2014 r.Uchwały SejmikuObowiązujący
24927-05-2015VII/174/15Udzielenie Powiatowi Giżyckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2015 r. inwestycji pod nazwą: „Przebudowa stołówki Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli na Bibliotekę Pedagogiczną”.Uchwały SejmikuObowiązujący
25031-08-2011IX/156/11Rozpatrzenie złożonego przez Zarząd Województwa WarmińskoMazurskiego „Raportu okresowego nr X z realizacji Strategii rozwoju społecznogospodarczego województwa warmińskomazurskiego do roku 2020. Stan na koniec 2009 r."Uchwały SejmikuObowiązujący
25129-04-2015VI/149/15Wybór ofert i udzielenie dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na wykonywanie w 2015 r. zadań publicznych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkamiUchwały SejmikuObowiązujący
25231-08-2011IX/170/11Udzielenie dotacji celowej Gminie WydminyUchwały SejmikuObowiązujący
25331-08-2011IX/173/11Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2011-2029Uchwały SejmikuObowiązujący
25422-03-2016XV/375/16Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Piskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. działań Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu wraz z oddziałem – Muzeum Michała Kajki w Ogródku.Uchwały SejmikuObowiązujący
25522-03-2016XV/374/16Uchwała w sprawie udzielenia Gminie Orzysz pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. działań w zakresie kultury realizowanych przez Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu.Uchwały SejmikuObowiązujący
25627-05-2015VII/183/15Zmiany w składzie osobowym Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.Uchwały SejmikuObowiązujący
25725-11-2015XII/282/15Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2015-2039.Uchwały SejmikuObowiązujący
25824-09-2013XXX/584/13Przyjęcie informacji o wykonaniu zadań inwestycyjnych realizowanych przez wojewódzkie samorządowe instytucje kultury oraz jednostki oświatowe po przyjęciu półrocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r. i po rozliczeniu środków niewygasających z upływem 2012 r.Uchwały SejmikuObowiązujący
25929-05-2013XXVII/535/13Likwidacja Warmińsko – Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Karola Wojtyły w Elblągu Filii w MorąguUchwały SejmikuObowiązujący
26026-11-2013XXXII/634/13Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. pomieszczeń o łącznej pow. 79,60 m2 znajdujących się w budynku położonym w Olsztynie przy ul. Kościuszki 37, działka nr 62/1 będącej własnością Województwa Warmińsko- MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
Wyświetlone 241-260 z 14,863 rekordów.