Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
24110-03-202011/127/20/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności działki numer 12/1 obr. Kopina, gmina Pasłęk na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego, za wynagrodzeniem.Uchwały ZarząduObowiązujący
24228-02-202211/127/22/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu i ogłoszenia konkursu "Kalendarz imprez regionalnych promujących żywność naturalną, tradycyjną, lokalną i regionalną województwa warmińsko-mazurskiego w 2022 r."Uchwały ZarząduObowiązujący
24322-02-201111/128/11/IVUstalenie kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 01/11/5.1.6 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 na Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny, Poddziałanie 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalnyUchwały ZarząduObowiązujący
24428-02-202211/128/22/VIUchwała w sprawie: powołania komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert w ramach otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – ogłoszonych na podstawie Uchwały Nr 3/23/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 17 stycznia 2022 r.Uchwały ZarząduObowiązujący
24522-02-201111/129/11/IVUstalenie maksymalnego poziomu dofinansowania projektów w ramach konkursu nr 01/11/5.1.6 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny Poddziałanie 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalnyUchwały ZarząduObowiązujący
24628-02-202211/129/22/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 37/404/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania „Nagród Gospodarczych Żagle Warmii i Mazur” oraz Regulaminu używania Znaku „Produkt Warmia Mazury”.Uchwały ZarząduObowiązujący
24703-01-20121/1/12/IVWprowadzenie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały ZarząduObowiązujący
24822-02-201111/130/11/IVUstalenie formy konkursu nr 01/11/5.1.6 na Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny Poddziałanie 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013Uchwały ZarząduObowiązujący
24922-02-202211/130/22/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146, na przedłużenie obowiązującej do 31.12.2024 r. umowy dzierżawy pomieszczeń lekarskich w budynku D – Przychodni i budynku A Szpitala obecnemu dzierżawcy na czas określony tj. do dnia 31.12.2027 r.Uchwały ZarząduObowiązujący
25022-02-201111/131/11/IVZatwierdzenie Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/11/5.1.6 wraz z załącznikamiUchwały ZarząduZmieniony
25128-02-202211/131/22/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 28B, na przedłużenie dotychczas obowiązującej umowy najmu pomieszczenia magazynowego o pow. 148,65m2, położonego w Olsztynie przy Pstrowskiego 28B obecnemu podmiotowi, na czas określony tj. do dnia 31.03.2025 r.Uchwały ZarząduObowiązujący
25222-02-201111/132/11/IVUstalenie kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 01/11/5.1.5 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 na Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny, Poddziałanie 5.1.5 Śródlądowe drogi wodneUchwały ZarząduObowiązujący
25328-02-202211/132/22/VIUchwała w sprawie zawieszenia wykonywania Porozumienia o współpracy między Województwem Warmińsko-Mazurskim – Rzeczpospolita Polska i Administracją-Obwodu Kaliningradzkiego – Federacja Rosyjska.Uchwały ZarząduObowiązujący
25422-02-201111/133/11/IVUstalenie maksymalnego poziomu dofinansowania projektów w ramach konkursu nr 01/11/5.1.5 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny Poddziałanie 5.1.5 Śródlądowe drogi wodneUchwały ZarząduObowiązujący
25522-02-201111/134/11/IVUstalenie formy konkursu nr 01/11/5.1.5 na Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny Poddziałanie 5.1.5 Śródlądowe drogi wodne Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013Uchwały ZarząduObowiązujący
25604-03-201911/134/19/VIUchwała w sprawie: wydania opinii o zgodności projektu Strategii ZIT’’ (bis) Elbląga (zawartego w projekcie Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego / Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z 30 stycznia 2019r.) w zakresie możliwości finansowania ZIT” (bis) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Uchwały ZarząduObowiązujący
25722-02-201111/135/11/IVZatwierdzenie Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/11/5.1.5 wraz z załącznikamiUchwały ZarząduZmieniony
25804-03-201911/135/19/VIUchwała w sprawie: zmiany Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (wersja 3)Uchwały ZarząduObowiązujący
25904-03-201911/136/19/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.09.02.00-IZ.00-28-001/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaUchwały ZarząduObowiązujący
26004-03-201911/137/19/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019.Uchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 241-260 z 14,863 rekordów.