Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
24128-12-2007XIV/290/07Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Samorząd Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały SejmikuUnieważniony
24228-12-2007XIV/294/07Powołanie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w OlsztynieUchwały SejmikuObowiązujący
24328-12-2007XIV/295/07Zmiana w składzie Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w AmeryceUchwały SejmikuObowiązujący
24428-12-2007XIV/292/07Zasady udzielania nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i zakładach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, rozmiaru tych zniżek oraz zasad przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęćUchwały SejmikuObowiązujący
24528-12-2007XIV/296/07Zmiana w składzie osobowym Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Górowie IławeckimUchwały SejmikuObowiązujący
24628-12-2007XIV/307/07Wybór przedstawiciela do Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert, na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa warmińsko – mazurskiego w zakresie pomocy społecznejUchwały SejmikuObowiązujący
24728-12-2007XIV/289/07Udzielenie Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu w Olsztynie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie kosztu remontu uszkodzonego poduszkowca Mazurskiej Służby Ratowniczej w OkartowieUchwały SejmikuObowiązujący
24828-12-2007XIV/293/07Zamiar likwidacji Szkoły Policealnej w DziałdowieUchwały SejmikuObowiązujący
24928-12-2007XIV/277/07Wygaśnięcie mandatu radnego Sejmiku Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
25028-12-2007XIV/291/07Zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnegoUchwały SejmikuObowiązujący
25128-12-2007XIV/301/07Wybór przedstawiciela do Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert, na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa warmińsko – mazurskiego w zakresie integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwamiUchwały SejmikuObowiązujący
25228-12-2007XIV/308/07Wybór przedstawiciela do Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert, na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa warmińsko – mazurskiego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnieńUchwały SejmikuObowiązujący
25308-01-20081/3/08/IIIPowierzenie Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Olsztynie koordynacji działań związanych z opracowaniem Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2008 rok oraz powołania Zespołu Zadaniowego do spraw Regionalnego Planu Działań na rzecz ZatrudnieniaUchwały ZarząduObowiązujący
25408-01-20081/1/08/IIIzmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 19/112/07/III Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 3 kwietnia 2007 r. Uchwały ZarząduUchylony
25508-01-20081/5/08/IIIDokonanie oceny wypełniania przez „uprawnionego do rybactwa” obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiejUchwały ZarząduObowiązujący
25608-01-20081/2/08/IIIPowołanie Komisji Konkursowych do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań samorządu województwa przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2008.Uchwały ZarząduObowiązujący
25708-01-20081/7/08/IIIOdroczenie terminu zapłaty należności stanowiących dochód Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów RolnychUchwały ZarząduObowiązujący
25808-01-20081/6/08/IIIZatwierdzenie planu inwestycji melioracyjnych na 2007 r.Uchwały ZarząduObowiązujący
25908-01-20081/9/08/IIIWyrażenie zgody na wynajem na okres 3 lat garażu znajdującego na terenie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Braniewie przy ul. 9-Maja 38, działka 106/6, KW Nr 17081 będącej własnością Województwa Warmińsko-Mazur-skiego w trwałym zarządzie Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w ElbląguUchwały ZarząduObowiązujący
26008-01-20081/8/08/IIIZbycie w drodze rokowań nieruchomości zabudowanej budynkami szpitala, położonej w obrębie 3 m. Barczewo przy ul. Niepodległości 9, działka 204 o pow. 1,2986 ha, KW Nr 63438/1.Uchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 241-260 z 14,863 rekordów.