Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1212019-11-2556/767/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 15/195/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.05.01.00-IZ.00-28-002/19 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa, z późn. zm.Obowiązujący
1222019-11-2556/768/19/VIUchwała w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPWM.05.01.00-IZ.00-28-002/19 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działania 5.1 Gospodarka odpadowa, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów opracowanej przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaObowiązujący
1232019-11-2556/765/19/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.01.03.01-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaObowiązujący
1242019-11-2556/764/19/VIUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-002/19 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowaObowiązujący
1252019-11-2556/766/19/VIUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.01.02.03-IZ.00-28-002/19 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.2 Innowacyjne firmy, Poddziałania 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacjiObowiązujący
1262019-11-2556/772/19/VIUchwała w sprawie powołania Pana Tomasz Igielskiego na Eksperta Wojewódzkiego do Spraw Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Obowiązujący
1272019-11-2556/763/19/VIUchwała w sprawie: przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na 2020 rokZmieniony
1282019-11-2556/769/19/VIUchwała w sprawie odwołania Pana Michała Tatarka z funkcji Pełnomocnika Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego ds. wdrażania Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych.Obowiązujący
1292019-11-1955/761/19/VIUchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 15/209/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie dofinansowania w 2019 roku, ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, kosztów działania zakładów aktywności zawodowejObowiązujący
1302019-11-1955/753/19/VIUchwała w sprawie: zmiany Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (wersja 6)Obowiązujący
Strona 13 z 1259