Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
22124-06-2014XXXVIII/780/14Wyrażenie zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Mrągowskiego udziału 286/1000 w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie nr 5 m. Mrągowo, działka nr 229/1 o pow. 0,0627 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr OL1M/00014003/3Uchwały SejmikuObowiązujący
22225-02-2014XXXIV/667/14Powierzenie Województwu Pomorskiemu części zadania Województwa Warmińsko-Mazurskie w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowegoUchwały SejmikuObowiązujący
22327-05-2015VII/165/15Rozpatrzenie „Sprawozdania z realizacji w latach 2012-2013 Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2012-2015”Uchwały SejmikuObowiązujący
22428-08-2007X/192/07Zatwierdzenie zmian w statucie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie IławeckimUchwały SejmikuObowiązujący
22529-05-2013XXVII/550/13Zmiany w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 rokUchwały SejmikuObowiązujący
22621-06-2011VIII/150/11Zmiany w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2011 rok Uchwały SejmikuObowiązujący
22719-04-2011VI/119/11Udzielenie Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów organizacyjnych w łącznej kwocie 3 500 zł brutto (słownie: trzy tysiące pięćset złotych), przeznaczonej na wsparcie wymiany młodzieży polskoniemieckiej Lidzbark Warmiński-JenaUchwały SejmikuObowiązujący
22822-03-2016XV/369/16Uchwała w sprawie likwidacji Technikum Gastronomicznego z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim wchodzącego w skład Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim.Uchwały SejmikuObowiązujący
22927-05-2015VII/172/15Udzielenie pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach konkursu pn.: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2015 roku oraz zatwierdzenia wzoru umowy o dofinansowanieUchwały SejmikuZmieniony
23025-06-2013XXVIII/555/13Przyjęcie złożonego przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego dokumentu pn. „Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla województwa warmińsko-mazurskiego”.Uchwały SejmikuObowiązujący
23127-05-2015VII/180/15Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.Uchwały SejmikuObowiązujący
23226-08-2015IX/227/15Udzielenie pomocy finansowej Związkowi Gmin Warmińsko-Mazurskich z siedzibą w OlsztynieUchwały SejmikuObowiązujący
23316-02-2015IV/105/15Określenie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2015Uchwały SejmikuObowiązujący
23430-09-2015X/240/15Wyrażenie zgody na zawarcie przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy umowy na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnychUchwały SejmikuObowiązujący
23526-10-2010XLIV/842/10Przyjęcie Raportu na temat realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Warmińsko-MazurskimUchwały SejmikuObowiązujący
23619-04-2011VI/120/11Wybór ofert i udzielenia dotacji z budżetu Województwa Warmińsko - Mazurskiego na wykonywanie w 2011 r. zadań publicznych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkamiUchwały SejmikuObowiązujący
23716-02-2015IV/111/15Wybór przedstawicieli Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego do składu Kapituły rozpatrującej i opiniującej wnioski o stypendia artystyczneUchwały SejmikuObowiązujący
23831-03-2009XXVIII/527/09Udzielenie gminom i powiatom Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowejUchwały SejmikuZmieniony
23928-10-2013XXXI/622/13Zmiany w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 rokUchwały SejmikuObowiązujący
24031-08-2011IX/160/11Ogólna powierzchnia przeznaczona pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2011 r.Uchwały SejmikuObowiązujący
Wyświetlone 221-240 z 14,863 rekordów.