Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
22124-09-2013XXX/588/13Zmiana Uchwały Nr IX/158/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe, nagród trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym oraz w sprawie warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej ze zmianamiUchwały SejmikuNieobowiązujący
22228-12-2017XXXIII/713/17Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2017 rokUchwały SejmikuNieobowiązujący
22313-11-201560/653/15/VUdzielenie pełnomocnictwa Panu Marcinowi Kuchcińskiemu – Członkowi Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego do reprezentowania Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013.Uchwały ZarząduNieobowiązujący
22424-10-2017XXXI/693/17Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2039.Uchwały SejmikuNieobowiązujący
22525-08-2009XXXII/623/09Nadanie statutu Parkowi Krajobrazowemu Wysoczyzny ElbląskiejUchwały SejmikuNieobowiązujący
22630-12-2019XIII/216/19Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rokUchwały SejmikuNieobowiązujący
22729-12-201570/837/15/VUdzielenie pełnomocnictwa przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pani Wiolettcie Śląskiej-Zyśk – Wicemarszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego, do podpisywania pism oraz dokumentów związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie wdrażanych Priorytetów inwestycyjnych przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.Uchwały ZarząduNieobowiązujący
22827-08-2019IX/164/19Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rokUchwały SejmikuNieobowiązujący
22928-08-201751/815/17/VUchwała w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Wasyluk - p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego do zawierania umów i składania oświadczeń woli z nimi związanych, z ekspertami wpisanymi do Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie działań i poddziałań wdrażanych przez Departament Europejskiego Funduszu SpołecznegoUchwały ZarząduNieobowiązujący
23022-11-201661/1028/16/VUchwała w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Wasyluk – p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego do podpisywania pism oraz dokumentów związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 w zakresie działań i poddziałań wdrażanych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.Uchwały ZarząduNieobowiązujący
23112-02-2008XV/321/08\\Wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu – obowiązujących przy sporządzaniu tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w Żuławskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu.Uchwały SejmikuNieobowiązujący
23228-10-2008XXIII/450/08Zmiana uchwały nr XVI/344/08 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie udziału Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Programie „Moje boisko Orlik 2012” oraz udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego biorącym udział w tym Programie.Uchwały SejmikuNieobowiązujący
23328-12-2017XXXIII/714/17Uchwała w sprawie wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowegoUchwały SejmikuNieobowiązujący
23425-08-2009XXXII/627/09Przyjęcie Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały SejmikuNieobowiązujący
23525-08-2009XXXII/621/09Nadanie statutu Parkowi Krajobrazowemu Puszczy RominckiejUchwały SejmikuNieobowiązujący
23625-08-2009XXXII/622/09Nadanie statutu Welskiemu Parkowi KrajobrazowemuUchwały SejmikuNieobowiązujący
23706-02-2007V/66/07Zatwierdzenie statutu Wojewódzkiego Zespołu Medycyny Przemysłowej w OlsztynieUchwały SejmikuNieobowiązujący
23820-03-2007VI/94/07Zatwierdzenie statutu Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie IławeckimUchwały SejmikuNieobowiązujący
23930-10-2007XII/234/07Zmiana Uchwały Nr XXXIX/540/05 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Zasad współpracy Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z organizacjami pozarządowymiUchwały SejmikuNieobowiązujący
24012-11-201459/681/14/IVUdzielenie upoważnienia Pani Marii Joannie Pietrukaniec, Zastępcy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, do składania w imieniu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu systemowego pt. Program stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur – VI edycja realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 poprzez podpisywanie umów stypendialnych, umów zleceń i umów o dzieło łącznie z jednym członkiem Zarządu WojewództwaUchwały ZarząduNieobowiązujący
Wyświetlone 221-240 z 14,844 rekordów.