Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1112010-02-2410/154/10/IIIPowołanie komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu nauczyciela Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu, Pani Sylwii Zaborowskiej, w związku z ubieganiem się przez nią o awans na stopień nauczyciela mianowanegoObowiązujący
1122010-02-2410/155/10/IIIUstalenia kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2010 rokuObowiązujący
1132010-02-2410/156/10/IIIPowołanie Społecznej Rady Doradztwa Rolniczego przy Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w OlsztynieNieobowiązujący
1142010-02-2410/157/10/IIIPrzekazanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowejObowiązujący
1152010-02-2410/158/10/IIIRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej w roku 2010 z zakresu integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwamiObowiązujący
1162010-02-2410/159/10/IIIZmiana Uchwały Nr 39/474/09/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/09/1.3Obowiązujący
1172010-02-2410/161/10/IIIZmiana Uchwały Nr 76/851/09/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Ramowego harmonogramu ogłaszania konkursów na rok 2010 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, z późniejszymi zmianamiObowiązujący
1182010-02-2410/162/10/IIIUstalenie kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 01/10/2.1.5 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 na Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego Poddziałanie 2.1.5 Dziedzictwo kulturoweZmieniony
1192010-02-2410/163/10/IIIUstalenie maksymalnego poziomu dofinansowania projektów w ramach konkursu nr 01/10/2.1.5 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego Poddziałanie 2.1.5 Dziedzictwo kulturowe Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013Zmieniony
1202010-02-2410/164/10/IIIUstalenie formy konkursu nr 01/10/2.1.5 na Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego Poddziałanie 2.1.5 Dziedzictwo kulturowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013Obowiązujący
Strona 12 z 1319