Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
20126-10-2010XLIV/843/10Przyjęcie „Informacji o stanie realizacji zadań przez szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w roku szkolnym 2009/2010”Uchwały SejmikuObowiązujący
20228-10-2015XI/263/15Zmiany osobowe w składzie Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w OlsztynieUchwały SejmikuObowiązujący
20328-10-2013XXXI/612/13Przyjęcie projektu listu intencyjnego dotyczącego podjęcia współpracy międzyregionalnej między Województwem Warmińsko-Mazurskim a Krajem Związkowym Saksonia-AnhaltUchwały SejmikuObowiązujący
20414-12-2010II/14/10Powołanie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Warmińsko – MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
20522-02-2011IV/73/11Wyrażenie zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości oznaczonych jako działki nr 23, 28, 19, 17, 21 oraz nr 63, położonych w obrębie Wawrowice, gmina Kurzętnik na rzecz Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
20626-03-2019V/92/19Uchwała w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2019 roku w Województwie Warmińsko-Mazurskim.Uchwały SejmikuObowiązujący
20724-06-2015VIII/186/15Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego za 2014 rok.Uchwały SejmikuObowiązujący
20825-02-2014XXXIV/668/14Wyrażenie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na rzecz Gminy Miejskiej KętrzynUchwały SejmikuObowiązujący
20925-06-2013XXVIII/553/13Przyjęcie Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025Uchwały SejmikuUchylony
21030-04-2014XXXVI/719/14Uchwalenie „Programu Rozwoju Bazy Sportowej w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2014-2016”Uchwały SejmikuObowiązujący
21124-09-2013XXX/589/13Wyrażenie zgody na zawarcie przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego umowy wieloletniej na lata 2013-2014, dotyczącej dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Remontu oraz dostosowania budynku internatu i terenu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kisielicach do potrzeb osób niepełnosprawnych”Uchwały SejmikuObowiązujący
21224-06-2015VIII/197/15Udzielenie pomocy finansowej Gminie - Miasto Działdowo na dofinansowanie zadań własnych Gminy w zakresie zakupu sprzętu wielofunkcyjnego i wyposażenia niezbędnego dla funkcjonowania stanowiska pracy ds. miast Cittaslow w Urzędzie Miejskim w Działdowie.Uchwały SejmikuObowiązujący
21330-09-2015X/245/15Wyposażenie Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie samorządowej instytucji kultury w nieruchomośćUchwały SejmikuObowiązujący
21416-02-2015IV/103/15Rozpatrzenie Informacji dotyczącej działalności wojewódzkich samorządowych muzeów i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Sukertowej-Biedrawiny w OlsztynieUchwały SejmikuObowiązujący
21529-05-2013XXVII/534/13Likwidacja Warmińsko – Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Profesora Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie Filii w SzczytnieUchwały SejmikuObowiązujący
21625-06-2013XXVIII/557/13Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności oddziałów onkologicznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko- Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie w 2012 r.Uchwały SejmikuObowiązujący
21727-05-2015VII/166/15Rozpatrzenie Informacji dotyczącej działalności 2 bibliotek pedagogicznych i 2 ośrodków doskonalenia nauczycieli podległych samorządowi województwa.Uchwały SejmikuObowiązujący
21831-03-2009XXVIII/533/09Zatwierdzenie zmian w statucie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w ElbląguUchwały SejmikuObowiązujący
21922-03-2016XV/367/16Uchwała w sprawie rozpatrzenia złożonego przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego sprawozdania z gospodarowania mieniem Województwa Warmińsko-Mazurskiego za rok 2015.Uchwały SejmikuObowiązujący
22025-06-2013XXVIII/555/13Przyjęcie złożonego przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego dokumentu pn. „Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla województwa warmińsko-mazurskiego”.Uchwały SejmikuObowiązujący
Wyświetlone 201-220 z 14,844 rekordów.