Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
20113-11-201560/660/15/VUdzielenie Panu Gustawowi Markowi Brzezinowi – Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełnomocnictwa, do podpisywania pism oraz dokumentów związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie wdrażanych Priorytetów inwestycyjnych przez Departament Zarządzania Programami Rozwoju RegionalnegoUchwały ZarząduNieobowiązujący
20231-03-200922/233/09/IIIZmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 53/561/08/III Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 16 października 2008 r.Uchwały ZarząduNieobowiązujący
20313-11-201560/657/15/VUdzielenie Panu Mironowi Syczowi – Wicemarszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełnomocnictwa, do podpisywania pism oraz dokumentów związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie wdrażanych Priorytetów inwestycyjnych przez Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego.Uchwały ZarząduNieobowiązujący
20425-03-201314/224/13/IVUdzielenie upoważnienia Pani Dorocie Zalewskiej - Dyrektorowi Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie - do jednoosobowego działaniaUchwały ZarząduNieobowiązujący
20510-07-201233/440/12/IVZmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 19/210/12/IV Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 13 kwietnia 2012 rUchwały ZarząduNieobowiązujący
20604-08-201539/433/15/VUdzielenie pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Cieciuch - Dyrektorowi Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego do podpisywania wraz z jednym Członkiem Zarządu, umów o dzieło z ekspertami wpisanymi do Bazy ekspertów.Uchwały ZarząduNieobowiązujący
20706-11-201559/623/15/VPrzyjęcie Opisu Funkcji i Procedur obowiązujących w Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, wersja 1.Uchwały ZarząduNieobowiązujący
20813-11-201560/655/15/VUdzielenie upoważnienia przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Panu Mironowi Syczowi – Wicemarszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego, do rozpatrywania i załatwiania wniosków o udostępnienie informacji publicznej, wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.Uchwały ZarząduNieobowiązujący
20919-01-20103/25/10/IIIUdzielenie pełnomocnictwa Panu Igorowi Markowi Hutnikiewiczowi – Dyrektorowi Biura Jakości i Znaków Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, w związku z realizacją projektu - „Cittaslow - sieć miast Warmii Mazur i Powiśla stawiających na dobrą jakość życia” – projekt współfinansowany ze środków RPOWiMUchwały ZarząduNieobowiązujący
21024-11-201462/707/14/IVPrzyjęcie projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduNieobowiązujący
21128-08-2018XXXIX/847/18Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2018 rokUchwały SejmikuNieobowiązujący
21211-10-2018XLI/875/18Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2018 rok.Uchwały SejmikuNieobowiązujący
21329-05-2018XXXVII/807/18Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2018-2039Uchwały SejmikuNieobowiązujący
21428-09-200961/721/09/IIIUchwalenie Regulaminu używania znaku towarowego słownego - hasła: „MAZURYCUDNATURY”Uchwały ZarząduNieobowiązujący
21524-04-2018XXXVI/800/18Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2018 rok.Uchwały SejmikuNieobowiązujący
21619-01-20103/24/10/IIIUdzielenie pełnomocnictwa Panu Igorowi Markowi Hutnikiewiczowi – Dyrektorowi Biura Jakości i Znaków Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, w związku z realizacją projektu „Model kształcenia w branży gastronomiczno – hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych” – projekt systemowy współfinansowany ze środków POKLUchwały ZarząduNieobowiązujący
21724-04-2018XXXVI/799/18Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2018-2039.Uchwały SejmikuNieobowiązujący
21827-03-2018XXXV/787/18Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2018 rokUchwały SejmikuNieobowiązujący
21919-02-2018XXXIV/770/18Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2018-2039.Uchwały SejmikuNieobowiązujący
22028-08-2007X/191/07Zatwierdzenie statutu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w OlsztynieUchwały SejmikuNieobowiązujący
Wyświetlone 201-220 z 14,844 rekordów.