Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1012009-03-31XXVIII/533/09Zatwierdzenie zmian w statucie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w ElbląguObowiązujący
1022015-11-25XII/280/15Zmiana Statutu Zarządu Dróg Wojewódzkich w OlsztynieObowiązujący
1032014-06-24XXXVIII/780/14Wyrażenie zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Mrągowskiego udziału 286/1000 w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie nr 5 m. Mrągowo, działka nr 229/1 o pow. 0,0627 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr OL1M/00014003/3Obowiązujący
1042014-02-25XXXIV/667/14Powierzenie Województwu Pomorskiemu części zadania Województwa Warmińsko-Mazurskie w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowegoObowiązujący
1052015-05-27VII/165/15Rozpatrzenie „Sprawozdania z realizacji w latach 2012-2013 Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2012-2015”Obowiązujący
1062007-08-28X/192/07Zatwierdzenie zmian w statucie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie IławeckimObowiązujący
1072013-05-29XXVII/550/13Zmiany w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 rokObowiązujący
1082011-04-19VI/119/11Udzielenie Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów organizacyjnych w łącznej kwocie 3 500 zł brutto (słownie: trzy tysiące pięćset złotych), przeznaczonej na wsparcie wymiany młodzieży polskoniemieckiej Lidzbark Warmiński-JenaObowiązujący
1092015-09-30X/240/15Wyrażenie zgody na zawarcie przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy umowy na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnychObowiązujący
1102015-06-24VIII/195/15Wyrażenie zgody na odstąpienie od odwołania darowizny udziału prawa własności wynoszącego 12/100 części, w nieruchomości zabudowanej, położonej w Piszu, przy ulicy Warszawskiej, oznaczonej jako działki nr 501/4, 501/7 i 501/10 o łącznej powierzchni 0,1697 ha, przekazanej na własność Powiatu Piskiego.Obowiązujący
Strona 11 z 283