Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1012015-11-25XII/280/15Zmiana Statutu Zarządu Dróg Wojewódzkich w OlsztynieObowiązujący
1022014-06-24XXXVIII/780/14Wyrażenie zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Mrągowskiego udziału 286/1000 w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie nr 5 m. Mrągowo, działka nr 229/1 o pow. 0,0627 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr OL1M/00014003/3Obowiązujący
1032014-02-25XXXIV/667/14Powierzenie Województwu Pomorskiemu części zadania Województwa Warmińsko-Mazurskie w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowegoObowiązujący
1042015-05-27VII/165/15Rozpatrzenie „Sprawozdania z realizacji w latach 2012-2013 Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2012-2015”Obowiązujący
1052007-08-28X/192/07Zatwierdzenie zmian w statucie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie IławeckimObowiązujący
1062013-05-29XXVII/550/13Zmiany w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 rokObowiązujący
1072011-04-19VI/119/11Udzielenie Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów organizacyjnych w łącznej kwocie 3 500 zł brutto (słownie: trzy tysiące pięćset złotych), przeznaczonej na wsparcie wymiany młodzieży polskoniemieckiej Lidzbark Warmiński-JenaObowiązujący
1082015-09-30X/240/15Wyrażenie zgody na zawarcie przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy umowy na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnychObowiązujący
1092011-04-19VI/120/11Wybór ofert i udzielenia dotacji z budżetu Województwa Warmińsko - Mazurskiego na wykonywanie w 2011 r. zadań publicznych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkamiObowiązujący
1102015-05-27VII/178/15Wybór przedstawicieli Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego do składu rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej dla których Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest podmiotem tworzącym.Obowiązujący
Strona 11 z 270