Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1012013-10-0851/684/13/IVUdzielenie upoważnienia przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pani Julicie Kozłowskiej – p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, do podpisywania w imieniu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013, wszelkich dokumentów, zmierzających do przymusowego wyegzekwowania udzielonego przez Województwo Warmińsko-Mazurskie dofinansowania w trybie administracyjnym, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j.- Dz.U. z 2005 r., Nr 229, poz. 1954, ze zm.), w tym w szczególności do podpisywania upomnień oraz tytułów wykonawczych.Nieobowiązujący
1022018-01-224/58/18/VUchwała w sprawie upoważnienia Pani Letycji Karuzo – pracownika Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, do dokonywania czynności w ramach oględzin i szacowania szkód, o których mowa w art. 50 ust. 1 i ust. 1b ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckieNieobowiązujący
1032009-05-0530/319/09/IIIZmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 53/561/08/III Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 16 października 2008 r.Nieobowiązujący
1042014-12-2370/911/14/VZmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 36/453/14/IV Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 30 czerwca 2014 r.Nieobowiązujący
1052011-04-0420/266/11/IVUdzielenie upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu zarządcy dróg wojewódzkichNieobowiązujący
1062015-04-2822/245/15/VSkładanie oświadczeń woli w imieniu Województwa Warmińsko-MazurskiegoNieobowiązujący
1072015-08-0439/435/15/VUdzielenie pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Cieciuch - Dyrektorowi Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, do jednoosobowego składania oświadczeń woli związanych z wynikającym z realizacji zadań Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, zakupem towarów i usług o wartości jednorazowo nie przekraczającej kwoty 10 000 zł.Nieobowiązujący
1082009-01-196/24/09/IIIPoręczenie pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie oraz wskazania dwóch członków Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego do udzielenia w imieniu Województwa Warmińsko – Mazurskiego poręczenia pożyczki Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi Dziecięcemu w OlsztynieNieobowiązujący
1092011-04-0420/267/11/IVUdzielenie upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu zarządcy dróg wojewódzkichNieobowiązujący
1102013-07-0233/467/13/IVZmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 12/174/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 12 marca 2013 r.Nieobowiązujący
Strona 11 z 1243