Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
128-08-2008XXI/421/08Zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu, budynku warsztatowo - garażowego (lokale użytkowe Nr 1, 2 i 3) położonego na działce nr 268/7 w obrębie Nr 5 m. Szczytno, przy ul. Wielbarskiej 4, wraz z udziałami w gruncie w/w działki.Uchwały SejmikuObowiązujący
230-09-200851/521/08/IIIZwolnienie Dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Szczytnie z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznychUchwały ZarząduObowiązujący
313-07-200945/561/09/IIIZwiększenie kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu 01/08/2.1.1 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 na Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałania 2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 oraz zmiany Uchwały nr 53/553/08/III Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ustalenia kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu 01/08/2.1.1 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 na Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałania 2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013Uchwały ZarząduObowiązujący
420-01-20154/24/15/VZniesienie obrębów ochronnych w obwodzie rybackim jeziora Serwent w zlewni rzeki Łyna nr 20 oraz w obwodzie rybackim jeziora Szeląg Wielki na rzece Szelężnica nr 2 w zlewni rzeki DrwęcaUchwały ZarząduObowiązujący
502-03-200915/100/09/IIIZmniejszenie poziomu dofinansowania oraz wyboru z listy rezerwowej projektu do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka, Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałania 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, z konkursu nr 01/08/2.1.4Uchwały ZarząduObowiązujący
607-04-200924/281/09/IIIZmniejszenie kwoty limitu środków Funduszu Pracy będącej w rezerwie Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego o 17 691,4 tys. zł i rozdzielenie w/w kwoty pierwotnie przewidzianej na działania w ramach programów regionalnych samorządom powiatowym województwa warmińsko – mazurskiegoUchwały ZarząduObowiązujący
722-02-201611/147/16/VZmienia uchwały w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
828-04-2009XXIX/556/09Zmieniana uchwały Nr XXVI/503/09 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Miasto Giżycko, nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Nr 2 m. Giżycko, działka nr 589/1 o pow. 0,2556 ha, dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą KW Nr 28526 i nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Nr 2 m. Giżycko, działka nr 590/1 o pow. 0,1500 ha, KW Nr 14194, będących własnością Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
928-08-2008XXI/418/08Zmieniana uchwały nr XVI/344/08 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie udziału Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Programie „Moje boisko Orlik 2012” oraz udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego biorącym udział w tym Programie.Uchwały SejmikuObowiązujący
1029-05-2012XVII/320/12Zmieniana Uchwały Nr XIV/256/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie udziału Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Programie „Moje Boisko Orlik 2012” oraz udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego biorącym udział w 2012 r. w tym ProgramieUchwały SejmikuObowiązujący
1115-11-201159/731/11/IVZmieniana Uchwały Nr 56/1080/10/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia warunków przygotowania do realizacji projektu indywidualnego pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa”Uchwały ZarząduObowiązujący
1227-04-200927/316/09/IIIZmieniana uchwały 4/19/09/III w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2009Uchwały ZarząduObowiązujący
1302-04-201316/235/13/IVzmieniająca Uchwałę Nr 56/1082/10/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia warunków przygotowania do realizacji projektu indywidualnego pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo-Nidzica z m. Działdowo” wchodzącego w skład „Programu uprawnienia powiązania komunikacyjnego w południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego” w ramach osi priorytetowej nr 5. „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna”, działania 5.1. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny”, poddziałania 5.1.6. „Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny”, kategorii interwencji 23 – drogi regionalne i lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 i objętego Indykatywnym wykazem indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-201.Uchwały ZarząduObowiązujący
1408-03-201114/159/11/IVZmiany w załączniku nr 3 do Uchwały Nr 12/137/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2011 z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwamiUchwały ZarząduObowiązujący
1523-02-2016XIV/361/16Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2039.Uchwały SejmikuObowiązujący
1624-06-2015VIII/209/15Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2015-2039.Uchwały SejmikuObowiązujący
1725-03-2015V/140/15Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2015-2039.Uchwały SejmikuObowiązujący
1827-05-2015VII/181/15Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2015-2039.Uchwały SejmikuObowiązujący
1925-11-2015XII/282/15Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2015-2039.Uchwały SejmikuObowiązujący
2030-09-2015X/248/15Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2015-2039Uchwały SejmikuObowiązujący
Wyświetlone 1-20 z 14,863 rekordów.