Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
122-11-202258/679/22/VIUchwała w sprawie przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Elblągu, przy ul. Warszawskiej 132, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 227/6 w obrębie nr 32 m. ElblągUchwały ZarząduObowiązujący
222-11-202258/673/22/VIUchwała w sprawie przyjęcia projektu programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i MazurUchwały ZarząduObowiązujący
322-11-202258/680/22/VIUchwała zmieniająca uchwałę nr 12/92/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie powołania Forum TurystykiUchwały ZarząduObowiązujący
422-11-202258/681/22/VIUchwała w sprawie ustalenia składu osobowego Forum TurystykiUchwały ZarząduObowiązujący
515-11-202257/663/22/VIUchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Tadeuszowi Hennig – Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - do dysponowania gruntami stanowiącymi własność Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w zakresie niezbędnym do udzielania zgody osobom trzecim w sprawach związanych z wycinką drzew lub krzewów Uchwały ZarząduObowiązujący
615-11-202257/662/22/VIUchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Tadeuszowi Hennig– Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlaneUchwały ZarząduObowiązujący
715-11-202257/649/22/VIUchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2022 rokUchwały ZarząduObowiązujący
815-11-202257/650/22/VIUchwała w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy w 2022 rokuUchwały ZarząduObowiązujący
915-11-202257/651/22/VIUchwała w sprawie uchwalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2037Uchwały ZarząduObowiązujący
1015-11-202257/666/22/VIUchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Iwonie Paluch – Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - do dysponowania gruntami stanowiącymi własność Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w zakresie niezbędnym do udzielania zgody osobom trzecim w sprawach związanych z wycinką drzew lub krzewówUchwały ZarząduObowiązujący
1115-11-202257/664/22/VIUchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Iwonie Paluch – Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do jednoosobowego działaniaUchwały ZarząduObowiązujący
1215-11-202257/652/22/VIUchwała w sprawie uchwalenia projektu budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2023 rokUchwały ZarząduObowiązujący
1315-11-202257/665/22/VIUchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Iwonie Paluch – Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlaneUchwały ZarząduObowiązujący
1415-11-202257/661/22/VIUchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Tadeuszowi Hennig – Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do jednoosobowego działania Uchwały ZarząduObowiązujący
1508-11-202256/646/22/VIUchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Michałowi Opieczyńskiemu – Dyrektorowi Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Pani Marii Joannie Pietrukaniec – Zastępcy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego do jednoosobowego działania w zakresie zaciągania zobowiązań finansowych związanych z realizacją projektu w ramach przedsięwzięcia „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”, inwestycja A3.1.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, Komponent A: Odporność i konkurencyjność gospodarki, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania OdpornościUchwały ZarząduObowiązujący
1608-11-202256/645/22/VIUchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Michałowi Opieczyńskiemu – Dyrektorowi Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Pani Marii Joannie Pietrukaniec – Zastępcy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego do jednoosobowego składania oświadczeń woli w sprawach związanych z przygotowaniem i realizacją projektu w ramach przedsięwzięcia „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”, inwestycja A3.1.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, Komponent A: Odporność i konkurencyjność gospodarki, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania OdpornościUchwały ZarząduObowiązujący
1708-11-202256/641/22/VIUchwała w sprawie przyjęcia Stanowiska w sprawie zmiany w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały ZarząduObowiązujący
1808-11-202256/644/22/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
1902-11-202255/640/22/VIUchwała w sprawie zaopiniowania w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Mrągowo na lata 2022- 2037”Uchwały ZarząduObowiązujący
2028-10-202254/635/22/VIUchwała w sprawie przyjęcia projektu programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i MazurUchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 1-20 z 14,710 rekordów.