Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Polityka społeczna

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Ogłoszenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o naborze kandydatów na członków Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ZAPRASZA
do zgłaszania kandydatów na członków Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

  1. Kandydatów na członków Rady można zgłaszać do 20 września 2018 r. Wyboru  członków Rady spośród zgłoszonych kandydatur dokona Komisja Wyborcza powołana przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego,  składająca się z osób wskazanych przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
  2. Wszelkich informacji udzielają:
    a)    Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, ul. B. Linki 3/4, 10-535 Olsztyn. Osoba do kontaktu: Pani Paulina Karwowska – tel.: 89 523 60 92, e-mail: p.karwowska@federacjafosa.pl
    b)    Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10 – 447 Olsztyn. Osoba do kontaktu: Pani Anną Konecko – tel.: 89 521 95 27, e-mail: a.konecko@warmia.mazury.pl (ROPS).


Zgłoszenie kandydata następuje poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego, który należy przekazać:

  1. osobiście: do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10 – 447 Olsztyn, pok. 10A (sekretariat).
  2. lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10 – 447 Olsztyn z dopiskiem: „Społeczna Rada Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.


Treść Uchwały Nr 36/772/18/V w sprawie: powołania Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego, formularz zgłoszeniowy oraz informacje dodatkowe dostępne są w plikach załączonych poniżej.