Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
812009-05-2733/380/09/IIIPowołanie Zespołu Monitorującego do monitoringu i ewaluacji „Strategii polityki społecznej województwa warmińsko – mazurskiego do 2015 roku”Nieobowiązujący
822009-11-1070/802/09/IIIPowołanie Zespołu ds. wdrażania i promocji ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskimNieobowiązujący
832013-03-2514/221/13/IVUdzielenie upoważnienia Panu Igorowi Hutnikiewiczowi Dyrektorowi Departamentu Polityki Jakości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie do jednoosobowego działaniaNieobowiązujący
842015-08-0439/429/15/VUdzielenie Panu Zbigniewowi Cieciuch - Dyrektorowi Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego upoważnienia, do podpisywania wszelkich dokumentów zmierzających do przymusowego wyegzekwowania dofinansowania w trybie administracyjnym.Nieobowiązujący
852008-12-0261/623/08/IIIPoręczenie pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie oraz wskazania dwóch członków Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego do udzielenia w imieniu Województwa Warmińsko – Mazurskiego poręczenia pożyczki Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi Dziecięcemu w OlsztynieNieobowiązujący
862011-06-1432/432/11/IVUchwalenie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w OlsztynieNieobowiązujący
872015-08-0439/430/15/VUdzielenie Panu Zbigniewowi Cieciuch - Dyrektorowi Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego upoważnienia, do podpisywania pism w ramach toczących się postępowań administracyjnych dotyczących odzyskiwania środków na podstawie art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.).Nieobowiązujący
882011-04-0420/258/11/IVUdzielenie upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu zarządcy dróg wojewódzkichNieobowiązujący
892015-09-1548/514/15/VUdzielenie upoważnienia przez Zarząd Województwa WarmińskoMazurskiego Pani Julicie Kozłowskiej – Z-cy Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego do rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków związanych z procesem wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w tym do podpisywania odpowiedzi na skargi i wnioski.Nieobowiązujący
902011-04-0420/267/11/IVUdzielenie upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu zarządcy dróg wojewódzkichNieobowiązujący
Strona 9 z 1239