Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
812007-05-29VIII/142/07Rozpatrzenie informacji dotyczącej programów dostosowania wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia do wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnejObowiązujący
822007-05-29VIII/145/07Udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych o charakterze wojewódzkim nieokreślonych przepisami o działalności pożytku publicznego przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zyskuObowiązujący
832007-05-29VIII/139/07Rozpatrzenie Informacji o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za rok 2006Obowiązujący
842007-05-29VIII/146/07Zmiana uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych Samorządu Województwa oraz określenie źródeł ich dochodów i przeznaczeniaObowiązujący
852007-05-29VIII/155/07Opinia projektu rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowychObowiązujący
862007-05-29VIII/154/07Opinii projektu rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowychObowiązujący
872007-05-29VIII/150/07Wybór ofert i udzielenia dotacji z budżetu Województwa Warmińsko - Mazurskiego na wykonywanie w 2007 r. zadań publicznych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkamiObowiązujący
882007-05-29VIII/152/07Wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w OlsztynieObowiązujący
892007-05-29VIII/156/07Zmiany w składzie osobowym Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Obowiązujący
902007-05-29VIII/140/07Rozpatrzenie Informacji o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za rok 2006Obowiązujący
Strona 9 z 1338