Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
812007-05-29VIII/137/07Rozpatrzenie złożonego przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie raportu ze stanu sanitarno - higienicznego Województwa Warmińsko – MazurskiegoObowiązujący
822007-05-29VIII/144/07Zmiana Uchwały Nr XLVII/643/06 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pienięŜnych oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należnościObowiązujący
832007-05-29VIII/146/07Zmiana uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych Samorządu Województwa oraz określenie źródeł ich dochodów i przeznaczeniaObowiązujący
842007-05-29VIII/151/07Zatwierdzenie statutu Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w OlsztynieObowiązujący
852007-05-29VIII/139/07Rozpatrzenie Informacji o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za rok 2006Obowiązujący
862007-05-29VIII/138/07Rozpatrzenie Informacji o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie za 2006 rObowiązujący
872007-05-29VIII/141/07Rozpatrzenie Sprawozdania z monitoringu Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006Obowiązujący
882007-05-29VIII/147/07Wskazanie kandydatów na członków Rady Muzeum Warmii i Mazur w OlsztynieObowiązujący
892007-05-29VIII/145/07Udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych o charakterze wojewódzkim nieokreślonych przepisami o działalności pożytku publicznego przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zyskuObowiązujący
902007-05-29VIII/148/07Wskazanie kandydatów na członków Rady Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznego w OlsztynkuObowiązujący
Strona 9 z 1273