Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
812019-04-1619/261/19/VIUchwała w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-002/17 z zakresu Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
822019-04-1619/260/19/VIUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania zespołu ds. aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiegoObowiązujący
832019-04-0918/255/19/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Elblągu, na wydzierżawienie w trybie przetargu nieograniczonego na okres 6 lat pomieszczenia nr 1044 w budynku D Szpitala położonego przy ul. Królewieckiej 146 w ElbląguObowiązujący
842019-04-0918/254/19/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody, na użyczenie na czas nieokreślony Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Olsztynie pomieszczeń biurowych wraz z częścią sanitarną, położonych na parterze w budynku, przy ul. Warszawskiej 21 w PiszuObowiązujący
852019-04-0918/253/19/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia planu podziału środków z dochodów budżetu województwa za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w 2019 rokuObowiązujący
862019-04-0918/251/19/VIUchwała w sprawie udzielenia przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełnomocnictwa Pani Elżbiecie Sienkiewicz – Zastępcy Dyrektora Departamentu Certyfikacji, do podpisywania pism i zatwierdzania dokumentów związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro ds. Kontroli Systemu i Nieprawidłowości RPO WiM 2014-2020 Departamentu Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieObowiązujący
872019-04-0918/250/19/VIUchwała w sprawie udzielenia przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełnomocnictwa Panu Gustawowi Markowi Brzezinowi – Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego, do podpisywania pism i zatwierdzania dokumentów związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro ds. Kontroli Systemu i Nieprawidłowości RPO WiM 2014-2020 Departamentu Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieObowiązujący
882019-04-0918/249/19/VIUchwała w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Szawerdak, Dyrektora Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, do składania w imieniu Województwa Warmińsko- Mazurskiego oświadczeń woli określonego rodzajuObowiązujący
892019-04-0918/248/19/VIUchwała w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowań i udzielenia zamówień przez Województwo Warmińsko-Mazurskie i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie na potrzeby lub w ramach prowadzenia procesu inwestycyjnego polegającego na wykonaniu renowacji elewacji budynku administracyjnego przy ul. Emilii Plater 1 w OlsztynieObowiązujący
902019-04-0918/247/19/VIUchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 14/182/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie dofinansowania w 2019 roku, ze środków PFRON, robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektówObowiązujący
Strona 9 z 1208