Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
812008-09-2350/502/08/IIIWybór z listy rezerwowej projektów o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji, Zintegrowanego Programu operacyjnego Rozwoju Regionalnego z konkursu 06/05.Zmieniony
822015-12-30XIII/324/15Przyjęcie Planu Pracy Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2016Zmieniony
832015-07-0735/375/15/VZmiana uchwały Nr 11/98/14/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie powołania Dyrektora Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu Zmieniony
842009-03-31XXVIII/527/09Udzielenie gminom i powiatom Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowejZmieniony
852017-06-0635/476/17/VUchwała w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie IławeckimZmieniony
862010-09-2746/943/10/IIIUstalenie kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 03/10/5.1.6 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 na Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny Poddziałanie 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalnyZmieniony
872013-05-29XXVII/542/13Przyjęcie planu aglomeracji MikołajkiZmieniony
882013-12-30XXXIII/645/13Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2039Zmieniony
892016-02-1610/132/16/VPowołanie Komisji Oceny Projektów w ramach Działania 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych oraz Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz zatwierdzenia Regulaminu Komisji Oceny Projektów w ramach Działania 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych oraz Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami.Zmieniony
902010-03-2216/276/10/IIIZatwierdzenie Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/10/5.2.2 wraz z załącznikamiZmieniony
Strona 9 z 1328