Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
71Inne2020-01-212020-01-28Szacowanie wartości usługi polegającej na technicznej organizacji cyklu 4 spotkań dla przedsiębiorców z Warmii i MazurW trakcie
72Inne2020-01-202020-01-24Szacowanie wartości zamówienia: dostawa 20 zestawów wydawnictwa z okazji 90-lecia Polskich Szkół na Warmii pn. „Polskie Szkoły na Warmii 1920-1939”Zakończone
73Inne2020-01-172020-01-24Szacowanie wartości zamówienia na dostawę stołu do gry w piłkarzyki, zaprojektowanie oznakowania oraz oznakowanie stołu logotypem Warmia MazuryZakończone
74Inne2020-01-172020-01-23Rozeznanie cenowe rynku: organizacja i przeprowadzenie jednodniowego szkolenia w temacie: „Konsekwencje nowelizacji ustawy Prawo oświatowe i Karty Nauczyciela dla kwalifikowalności wydatków w projektach dofinansowanych z EFS – szkolenie specjalistyczne“W trakcie
75Inne2020-01-162020-01-22Rozeznanie cenowe rynku: organizacja i przeprowadzenie dwóch jednodniowych szkoleń w temacie: „Dostęp do Informacji publicznej w praktyce – szkolenie specjalistyczne dla pracowników realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WiM 2014-2020“.W trakcie
76Inne2020-01-152020-01-20Szacowanie wartości zamówienia: wynajem pomieszczeń do przeprowadzenia XII Gali projektu „Produkt Warmia Mazury”Zakończone
77Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2020-01-152020-01-21Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu zaplecza konferencyjnego oraz usługi gastronomicznej podczas XXX posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WiM 2014-2020)Zakończone
78Inne2020-01-152020-01-17Szacowanie wartości usługi polegającej na promocji Województwa Warmińsko-Mazurskiego podczas rozgrywek Ekstraklasy Kobiet i Superligi Mężczyzn w tenisie stołowym w sezonie 2019/2020W trakcie
79Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2020-01-132020-01-19Zapytanie ofertowe dotyczące usługi umieszczenia artykułu promocyjnego o tematyce turystycznej w bezpłatnym magazynie pokładowym dystrybuowanym w przewozach kolejowych na terenie Polski.Rozstrzygnięte
80Nieograniczony2020-01-102020-01-20Sukcesywna usługa publikacji ogłoszeń prasowych i kondolencji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w dzienniku/dziennikach o zasięgu ogólnopolskimZakończone
Strona 8 z 66