Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
712007-04-24VII/126/07Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom w II edycji konkursu „Aktywna Wieś Warmii i Mazur”Obowiązujący
722007-04-24VII/124/07Zmiana uchwały Nr V/67/07 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy, mieszkaniowego i wiejskiego, szczegółowych warunków ich przyznawania i wypłacania oraz sposobu obliczania i wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieliObowiązujący
732007-04-24VII/131/07Uzupełnienie składu osobowego Kapituły rozpatrującej i opiniującej wnioski o przyznanie Warmińsko – Mazurskiej Nagrody Humanistycznej im. Wojciecha KętrzyńskiegoObowiązujący
742007-04-24VII/113/07Rozpatrzenie złożonego przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego materiału pt. „Realizacja zadań Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego w roku 2006 na terenie Województwa Warmińsko – MazurskiegoObowiązujący
752007-04-24VII/118/07Zatwierdzenie Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego na rok 2007Obowiązujący
762007-04-24VII/127/07Wyrażenie zgody na nieodpłatne przejęcie przez Województwo Warmińsko-Mazurskie prawa własności nieruchomościObowiązujący
772007-04-24VII/116/07Uchwalenie Programu Rozwoju Bazy Sportowej w Województwie Warmińsko-Mazurskim na rok 2007Obowiązujący
782007-05-29VIII/137/07Rozpatrzenie złożonego przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie raportu ze stanu sanitarno - higienicznego Województwa Warmińsko – MazurskiegoObowiązujący
792007-05-29VIII/138/07Rozpatrzenie Informacji o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie za 2006 rObowiązujący
802007-05-29VIII/146/07Zmiana uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych Samorządu Województwa oraz określenie źródeł ich dochodów i przeznaczeniaObowiązujący
Strona 8 z 1338