Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
712015-11-2462/704/15/VPrzyjęcie Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na 2016 rok.Zmieniony
722015-07-0735/374/15/VZmiana uchwały Nr 63/838/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie Zmieniony
732012-11-1257/754/12/IVPowołania Zespołu do spraw monitoringu i ewaluacji Wojewódzkiego Programu Polityki Prorodzinnej na lata 2012-2016.Zmieniony
742012-05-2324/320/12/IVUstalenie kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 02/12/1.1.3 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 na Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwamiZmieniony
752008-12-2364/697/08/IIIZatwierdzenie rezerwowej listy projektów do dofinansowania w ramach Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.9 „Inne inwestycje w przedsiębiorstwa”Zmieniony
762017-12-2976/1257/17/VUchwała w sprawie powierzenia Panu Henrykowi Szkopowi obowiązków Dyrektora Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.Zmieniony
772009-09-1558/686/09/IIIZatwierdzenie Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/09/1.1.4 wraz z załącznikamiZmieniony
782015-07-0735/376/15/VZmiana uchwały Nr 63/840/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie Zmieniony
792011-02-22IV/61/11Udział Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Programie "Moje boisko Orlik 2012" oraz udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego biorącym udział w 2011 r. w tym ProgramieZmieniony
802010-07-2035/698/10/IIIZmiana uchwały Nr 25/500/10/III z dnia 17.05.2010 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4- Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działania 4.3 Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowch Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 z konkursu 01/09/4.3Zmieniony
Strona 8 z 1265