Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
712019-03-1212/162/19/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu dotyczącego zwiększenia powierzchni użyczanej dla Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w nieruchomości położonej w Giżycku przy ul. Łuczańskiej 1Obowiązujący
722019-03-1212/161/19/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody administracyjnej w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość stanowiącą uprzednio własność Województwa Warmińsko-Mazurskiego, położoną w obrębie 105 m. Olsztyn, gmina Olsztyn, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka o numerze 91/3 o pow. 8,0597 ha, stanowiącą pas drogowy ul. Synów Pułku, przejętą z mocy prawa przez Gminę OlsztynObowiązujący
732019-03-1212/160/19/VIUchwała w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019 w zakresie integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.Obowiązujący
742019-03-1212/159/19/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019Obowiązujący
752019-03-1212/158/19/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko–Mazurskiego z zakresu rozwoju turystyki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019.Obowiązujący
762019-03-1212/157/19/VIUchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w OlsztynieObowiązujący
772019-03-1212/153/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę nr 50/980/18/V z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.10.06.00-IZ.00-28-001/18 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy, Działania 10.6 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MSP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe.Obowiązujący
782019-03-1212/146/19/VIUchwała w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród pieniężnych i wyróżnień w 2019 rokuObowiązujący
792019-03-0411/143/19/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z zakresu edukacji, profilaktyki i promocji zdrowia publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 rokuObowiązujący
802019-03-0411/142/19/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w tym rozwoju wolontariatu w roku 2019Zmieniony
Strona 8 z 1196