Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
612013-02-2510/127/13/IVZmiana uchwały nr 63/826/12/IV z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2013 roku.Obowiązujący
622016-02-1610/127/16/VOgłoszenie konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-003/16 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe.Obowiązujący
632019-02-2610/127/19/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania Samorządu Województwa Warmińsko–Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej: „Wspieranie organizacji imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim i krajowym skierowanych do różnych środowisk i grup społecznych, mających szczególne znaczenie dla rozwoju sportu w województwie i jego promocji (sport powszechny)” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019Obowiązujący
642013-02-2510/128/13/IVRozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2013Obowiązujący
652016-02-1610/128/16/VOgłoszenie konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-002/16 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursoweZmieniony
662019-02-2610/128/19/VIUchwała w sprawie: udzielenia upoważnienia Panu Robertowi Szewczykowi – Dyrektorowi Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Warmińsko - Mazurskiego związanych z realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z Pomocy Technicznej, Działanie 12.3 Działania informacyjne i promocyjneObowiązujący
672013-02-2510/129/13/IVRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym: z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 r.Obowiązujący
682016-02-1610/129/16/VOgłoszenie konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-004/16 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursoweZmieniony
692019-02-2610/129/19/VIUchwała w sprawie: udzielenia upoważnienia Panu Robertowi Szewczykowi – Dyrektorowi Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do składania w imieniu Województwa Warmińsko - Mazurskiego oświadczeń woli związanych z realizacją Umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/104/14 z dnia 24.06.2014r.Obowiązujący
702013-02-2510/130/13/IVRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2013 w zakresie integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwamiObowiązujący
Strona 7 z 1265