Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
612019-08-27IX/157/19Uchwała w sprawie przyjęcia „Raportu okresowego nr VIII z realizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020, stan na koniec 2017 r.”Obowiązujący
622019-08-2640/587/19/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w OlsztynieObowiązujący
632019-08-2640/583/19/VIUchwała w sprawie udzielenia Pani Mariolettcie Borkowskiej, dyrektor Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu, pełnomocnictwa do jednoosobowego działaniaObowiązujący
642019-08-2640/582/19/VIUchwała w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu Pani Mariolettcie BorkowskiejObowiązujący
652019-08-2640/581/19/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w ElbląguObowiązujący
662019-08-2640/580/19/VIUchwała w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Żakowskiemu, dyrektorowi Warmińsko- Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, pełnomocnictwa do jednoosobowego działaniaObowiązujący
672019-08-2640/579/19/VIUchwała w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Panu Waldemarowi ŻakowskiemuObowiązujący
682019-08-2640/575/19/VIUchwała w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 12/157/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 12 marca 2019 r.Obowiązujący
692019-08-2640/574/19/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia II rundy konkursu otwartego Nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe przez zatwierdzenie listy ocenionych przez KOP projektów zawierającej przyznane oceny oraz zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w II rundzie konkursu otwartego Nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19Obowiązujący
702019-08-2640/572/19/VIUchwała w sprawie: ogłoszenia konkursu nr RPWM.11.02.05-IZ.00-28-002/19 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 z zakresu Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.5 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekt ZIT Ełk.Obowiązujący
Strona 7 z 1235