Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
612007-04-24VII/130/07Rozpatrzenie skarg PKS Elbląg Sp. Z o.o. oraz Pana Macieja Romanowskiego – Wicestarosty Elbląskiego dotyczących zaistnienia nieprawidłowości związanych wydaniem zezwolenia na wykonywanie transportu osób na linii Braniewo – Elbląg Agnieszce Paluch, prowadzącej firmę pod nazwą „Bus Guliwer” w Braniewie, na działalność Marszałka Województwa Warmińsko – MazurskiegoObowiązujący
622007-04-24VII/112/07Rozpatrzenie złożonego przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego sprawozdania z realizacji „Regionalnego Programu Rozwoju Rolnictwa na lata 2002-2006” w roku 2006Obowiązujący
632007-04-24VII/117/07Udzielenia gminom Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowejZmieniony
642007-04-24VII/119/07Zmiany w budżecie Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2007Obowiązujący
652007-04-24VII/134/07Zmiany w składzie osobowym Komisji Kultury i Edukacji Sejmiku Województwa Warmińsko- MazurskiegoObowiązujący
662007-04-24VII/120/07Udzielenie Miastu Olsztyn pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów przyjęcia przez Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie młodzieży z Departamentu Côtes d’Armor w ramach realizacji projektu „Europejska klasa techniczna z obowiązkowym językiem angielskim”Obowiązujący
672007-04-24VII/110/07Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego za rok 2006 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi WojewództwaObowiązujący
682007-04-24VII/116/07Uchwalenie Programu Rozwoju Bazy Sportowej w Województwie Warmińsko-Mazurskim na rok 2007Obowiązujący
692007-04-24VII/123/07Zatwierdzenie statutu Ośrodka Rehabilitacji Uzależnionych „Doren” im. Berty Trusiewicz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w RóżewcuNieobowiązujący
702007-04-24VII/108/07Zmiany w składzie osobowym Sejmiku Województwa Warmińsko – MazurskiegoObowiązujący
Strona 7 z 1338