Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
612009-08-25XXXII/614/09Deklaracja współudziału Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w finansowaniu projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013Obowiązujący
622008-05-27XVIII/385/08Deklaracja współudziału Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w finansowaniu projektu realizowanego w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013.Obowiązujący
632007-04-24VII/128/07Desygnowanie przedstawiciela Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego do składu Wojewódzkiej Rady Ochrony PrzyrodyObowiązujący
642008-12-30XXV/483/08Desygnowanie przedstawicieli Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego do składu Rady Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie.Obowiązujący
652012-12-28XXIII/454/12Desygnowanie przedstawicieli Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego do składu Rady Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w OlsztynieObowiązujący
662011-12-2767/835/11/IV<div align="justify">Zmiana Uchwały Nr 8/67/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 08 lutego 2011 r. (zmienionej Uchwałą Nr 59/726/11/IV z dnia 15 listopada 2011 r.) w sprawie: dofinansowania operacji finansowych objętych Rocznym Planem Działań nr WNDRPWM. 08.00.00-28-009/11 dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIII – „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 o nr UDA-RPWM.08.00.00-28-009/11-02</div>Obowiązujący
672009-09-2260/706/09/IIIDofinansowania operacji finansowych objętych Rocznym Planem Działań nr WNDRPWM.08.00.00-28-005/09 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 8 – "Pomoc Techniczna" Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 o nr UDA - RPWM.08.00.00-28-005/09-02Obowiązujący
682009-12-2881/915/09/IIIDofinansowania operacji finansowych objętych Rocznym Planem Działań nr WNDRPWM. 08.00.00-28-005/09 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 8 – „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 o nr UDA - RPWM.08.00.00-28-005/09-03Obowiązujący
692009-05-1832/357/09/IIIDofinansowania projektu „Spójny system obsługi inwestora na Warmii i Mazurach – profesjonalne oddziaływanie promocji gospodarczej” nr WND-RPWM.01.02.03-28-001/08 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 – „Przedsiębiorczość” Działanie 1.2 – ,, Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu” Poddziałanie 1.2.3 – „System obsługi inwestora na poziomie regionalnym” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013Zmieniony
702008-08-0542/441/08/IIIDofinansowanie operacji finansowych objętych Rocznym Planem Działań nr WND-RPWM.08.00.00-01 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 8 – „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 o nr UDA - RPWM.08.00.00-01-28-001/07-01.Obowiązujący
Strona 7 z 1336