Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
612011-05-24VII/132/11Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2011-2029Obowiązujący
622008-05-27XVIII/390/08Zmiany w uchwale Nr XIII/259/07 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum Budownictwa Ludowego Parku Etnograficznego w Olsztynku.Obowiązujący
632010-08-0337/723/10/IIIZmiany w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013Obowiązujący
642015-08-1942/463/15/VZmiany w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w części obejmującej Działanie 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 32/332/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 czerwca 2015 r.Obowiązujący
652015-11-0659/631/15/VZmiany w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 34/358/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 czerwca 2015 r.Obowiązujący
662015-08-26IX/216/15Zmiany w statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w OlsztynieObowiązujący
672015-06-24VIII/194/15Zmiany w statucie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie IławeckimObowiązujący
682014-02-25XXXIV/665/14Zmiany w Statucie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie oraz przyjęcie jednolitego tekstu StatutuObowiązujący
692011-12-28XIII/241/11Zmiany w Statucie Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w OlsztynieZmieniony
702013-02-26XXIV/477/13Zmiany w Statucie Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w OlsztynieObowiązujący
Strona 7 z 1328