Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
612019-06-2430/439/19/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie za rok 2018Obowiązujący
622019-06-2430/438/19/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu i ogłoszenia konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2019 r.”.Obowiązujący
632019-06-2430/436/19/VIUchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej prace zgłoszone w 2019 roku do Konkursu pn. „Pamiątka regionu Warmii i Mazur 2019”Obowiązujący
642019-06-2430/435/19/VIUchwała w sprawie powołania Jury konkursu „PRO WARMIA i MAZURY 2019”Obowiązujący
652019-06-2430/434/19/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu konkursu p.n. „PRO WARMIA i MAZURY 2019”Obowiązujący
662019-06-2430/432/19/VIUchwała w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pt. realizacja programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskimObowiązujący
672019-06-2430/431/19/VIUchwała w sprawie wyznaczenia nauczyciela, który zastępuje Dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Karola Wojtyły w Elblągu w przypadku jej nieobecnościObowiązujący
682019-06-2430/430/19/VIUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej, z siedzibą przy ul. Saperów 14e w ElbląguObowiązujący
692019-06-2430/429/19/VIUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, z siedzibą przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie, dla którego organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
702019-06-2430/428/19/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku za 2018 rokObowiązujący
Strona 7 z 1224