Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Rejestr zmian

#ModułTytułWprowadziłData
  
51Akty prawneUchwała w sprawie powołania Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Elblągu i ustalenia jego wynagrodzeniaMichał Chomej2020-09-18 08:41:01
52Akty prawneUchwała w sprawie odwołania Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w ElbląguMichał Chomej2020-09-18 08:40:06
53Informacje,konkursy, ogłoszeniaOgłoszenie otwartego konkursu ofert dot. wsparcia organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych – II edycja oraz wzmocnienia procesu informowania organizacji pozarządowychMarcin Grzegorczyk2020-09-17 15:33:45
54Informacje,konkursy, ogłoszeniaOgłoszenie konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu zdrowia publicznego, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020, w ramach działań w obszarze edukacji, promocji i profilaktyki zdrowotnejMichał Chomej2020-09-17 15:32:01
55Akty prawneUchwała w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r. w zakresie rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego dot. wsparcia organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych – II edycja oraz wzmocnienia procesu informowania organizacji pozarządowychMarcin Grzegorczyk2020-09-17 15:25:56
56Informacje,konkursy, ogłoszeniaOtwarty konkurs ofert na wykonanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2020 rokuMichał Chomej2020-09-17 15:23:46
57Akty prawneUchwała w sprawie uzupełniającego wyboru ofert do realizacji zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko–Mazurskiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w roku 2020 r. złożonych w konkursie ogłoszonym na podstawie uchwały Nr 61/882/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2020Michał Chomej2020-09-17 15:16:36
58Informacje,konkursy, ogłoszeniaInterpelacja radnego p. Marcina Kazimierczuka z dnia 07 września 2020 r. wraz z odpowiedzią – KS-BOR.0003.17.2020Michał Chomej2020-09-17 15:12:01
59Zamówienia publiczneZaproszenie do złożenia oferty na usługę zaprojektowania, druk i montaż reklam na nośnikach typu billboard oraz emisję reklam na nośnikach typu citylightMarcin Grzegorczyk2020-09-17 13:46:40
60Akty prawneUchwała w sprawie uzgodnienia pozbawienia kategorii drogi powiatowej, ulic położonych w granicach administracyjnych miasta Ostróda i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnychGrzegorz Usczyk2020-09-17 12:20:09
Strona 6 z 2014