Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
512019-08-3041/585/19/VIUchwała w sprawie: aktualizacji Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na 2019 rokObowiązujący
522019-08-3041/584/19/VIUchwała w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2039 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2019 roku jednostek, dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskimObowiązujący
532019-08-27IX/165/19Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w sprawie wprowadzenia w życie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Polityki Zarządzania Konfliktem InteresówObowiązujący
542019-08-27IX/164/19Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rokObowiązujący
552019-08-27IX/163/19Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2039 Obowiązujący
562019-08-27IX/162/19Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach konkursu „Łączy Nas Turystyka w 2019 roku”Obowiązujący
572019-08-27IX/161/19Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2019 r.”Obowiązujący
582019-08-27IX/160/19Uchwała w sprawie wyposażenia Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie - samorządowej instytucji kultury w nieruchomośćObowiązujący
592019-08-27IX/159/19Uchwała w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w OlsztynieObowiązujący
602019-08-27IX/158/19Uchwała w sprawie wyznaczenia przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w OlsztynieObowiązujący
Strona 6 z 1235